Prejsť na obsah

U

0minút, 30sekúnd

United Nations Digital Library

VOĽNE
DOSTUPNÁ

MULTIDISCIPLINÁRNA   
Platforma poskytujúca otvorený prístup k materiálom OSN.inštruktáž v angličtine:
How to use the UN Digital Library
University  of California Press E-books Collection, 1982-2004VOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA   
Kolekcia obsahujúca takmer 2000 kníh z akademických tlačí na rôzne témy, vrátane umenia, vedy, histórie, hudby, náboženstva a beletrie, pričom viac ako 700 titulov je voľne dostupných verejnosti.

Vyhľadávanie podľa rôznych kritérií
(dokumenty označené ako Public sú voľne dostupné)

Študuj na UPJŠ