Prejsť na obsah

T

0minút, 46sekúnd
The Free LibraryVOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA
Voľne dostupné textové verzie klasických literárnych diel a zbierka periodík z oblasti obchodu a priemyslu, komunikácie, zábavy, zdravia, rekreácie a voľného času, humanitných a sociálnych vied, práva, politiky, vedy a techniky.

Transfusion Evidence LibraryVOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNA
Abstraktová databáza s odkazmi na úplné texty vo voľne dostupných aj platených zdrojoch zhromažďujúca informácie pre odbor transfúzne lekárstvo. Vytvára ju NHS Blood and Transplant´s Systematic Review Initiative (SRI) pod vedením profesora Mikea Murphyho.
Na jednom mieste nájdete systematické prehľady, meta-analýzy, randomizované kontrolované pokusy a ekonomické štúdie relevantné pre transfúziológiu.

Viac informácií

Inštruktáž v angličtine:
User Guide
Trendy v hepatológii VOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNA
Časopis Slovenskej hepatologickej spoločnosti vo formáte PDF. 


Študuj na UPJŠ