Prejsť na obsah

E

1minút, 33sekúnd
 eAktovka VOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
Portál po zaregistrovaní bezplatne sprístupňuje žiakom a učiteľom základných a stredných škôl v digitálnej forme učebnice, ďalšie učebné materiály, odporúčanú literatúru, odborné publikácie a metodiky.

E-knihy pre knižniceVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
Zoznam webových odkazov na e-knihy, ktoré ponúkajú české a slovenské knižnice.

Electronic Library of  Mathematic VOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA
Periodiká z oblasti matematiky.

EMIS – European Mathematical Information ServiceVOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA
Ústredný portál pre elektronické matematické zdroje v Európe. S podporou Európskej matematickej spoločnosti a mnohých vydavateľstiev najväčšia otvorená elektronická knižnica matematiky obsahujúca zborníky, elektronické knihy a viac ako 100 časopisov.

e-PublikaceVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
Voľne dostupné diela pedagógov MU Brno, primárne určené ako študijné materiály v nimi vyučovaných predmetoch.

ERIH PLUSVOĽNE DOSTUPNÁHUMANITNÉ A SPOLOČENSKÉ VEDY
ERIH (European Reference Index for the Humanities) PLUS je prestížna databáza vedeckých časopisov z oblasti humanitných a sociálnych vied.

Viac o ERIH PLUS

EUR-Lex – Access to European Union lawVOĽNE DOSTUPNÁPRÁVO
Portál poskytuje online prístup k právu EÚ, judikatúre EÚ, vnútroštátnym právnym predpisom a judikatúre alebo prístup k Úradnému vestníku EÚ.

EuropeanaVOĽNE DOSTUPNÁ HISTÓRIA  A KULTÚRA 
Projekt na digitalizáciu európskeho kultúrneho dedičstva, kde nájdete viac ako 58 miliónov objektov (od obrazov až ku knihám).
V rámci Europeany sa nachádza aj HISTORIANA, ktorá môže pomôcť pri vytváraní vzdelávacích aktivít napr. na hodiny dejepisu alebo občianskej náuky.

Viac o Europeane


Študuj na UPJŠ