Prejsť na obsah

D

1minút, 31sekúnd

Digital Library of the Faculty of Law

VOĽNE DOSTUPNÁPRÁVO
 Digitálna knižnica Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

Digitální sbírka Knihovny Právnické fakulty Univerzity KarlovyVOĽNE DOSTUPNÁPRÁVO

Digitálny repozitár Knižnice Právnickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe.

DIKDAVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
Nový portál Slovenskej národnej knižnice v Martine s názvom DIKDA – Digitálna knižnica a digitálny archív SNK. Ponúka viac než milión autorsky voľných i obchodne nedostupných diel – kníh, časopisov, článkov, fotografií, rukopisov, ktoré vyšli od vynájdenia kníhtlače až po začiatok 21. storočia. A to všetko bezplatne, online a z ktoréhokoľvek miesta Európskeho hospodárskeho priestoru po jednoduchej registrácii.

Viac informácií

inštruktáže
Dimensions PlusVOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA
Platforma vyvinutá spoločnosťou Digital Science v spolupráci s viac ako 100 poprednými výskumnými organizáciami na celom svete spájajúca granty, publikácie, citácie, alternatívne metriky, klinické skúšky a patenty.

inštruktáže v angličtine: 
Dimension Plus Support
DML – CZ (Czech Digital Mathematics Library)VOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA
Voľný prístup k metadátam a plným textom matematických časopisov, zborníkov a kníh publikovaných na území Čiech.

Viac o DML – CZ

DOAB: Directory of Open Access Books VOĽNE DOSTUPNÁMULTIDISCIPLINÁRNA Obsahuje 29 362 vedeckých recenzovaných kníh od 388 vydavateľov.

Viac o DOAB
inštruktáže v angličtine:
Searching DOAB
DOAJ: Directory of Open Access Journals VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA
Indexovaný komunitný online adresár poskytujúci voľný prístup k vysoko kvalitným a recenzovaným časopisom.

Viac o DOAJ


Študuj na UPJŠ