Prejsť na obsah

B

0minút, 48sekúnd
Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918–1989VOĽNE
DOSTUPNÁ 
PRÁVO
Bibliografia vybraných právnických časopisov a zborníkov Právnickej fakulty Masarykovi univerzity v Brne z rokov 1918 až 1989.

BMČ – Bibliografia Medica Čechoslovaca VOĽNE
DOSTUPNÁ 
MEDICÍNA 
Publikácie z oblasti medicíny a zdravotníctva vychádzajúce na území ČR a SR a odborné práce slovenských a českých autorov publikované v zahraničí. Od roku 2000 slovenské periodiká nie sú spracovávané. Je voľne dostupná na portáli Medvik.

Viac o BMČ

inštruktáž:
Ako vyhľadávať v BMČ
BMC – Biomed Central VOĽNE DOSTUPNÁ
MULTIDISCIPLINÁRNA 
vyhľadávanie podľa odborov
Portfólio recenzovaných časopisov zdieľajúcich objavy výskumných komunít v oblasti vedy, technik, strojárstva a medicíny. Je súčasťou portálu Springer Nature.
Bulletin MathématiqueVOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA
Plné texty časopisu Bulletin Mathématique.


Študuj na UPJŠ