Prejsť na obsah

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

0minút, 36sekúnd
CZ.NIC VOĽNE DOSTUPNÁINFORMAČNÉ   TECHNOLÓGIEJedna zo vzdelávacích aktivít administrátora českej národnej domény, zameraná na publikovanie odborných a populárno náučných publikácií týkajúcich sa internetu a jeho technológií.
Možnosť bezplatného prístupu ku knihám v elektronickej podobe.
HindawiVOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA   
Biológia, Matematika, Technika, Informatika, Medicína, Prírodné vedy, Spoločenské vedy a vzdelávanie
Patrí k najväčším svetovým vydavateľom odborných časopisov s voľným prístupom. Sprístupňuje plné texty článkov z oblasti prírodných vied, biológie, matematiky, techniky, infromatiky, medicíny, spoločenských vied a vzdelávania.

Študuj na UPJŠ