Prejsť na obsah

HUMANITNÉ a SPOLOČENSKÉ VEDY

1minút, 20sekúnd

 Central   and Eastern European Online Library
VOĽNE   DOSTUPNÁ  HUMANITNÉ A   SPOLOČENSKÉ  VEDYOnline archív, kde nájdete prístup k plným  textom článkov z 1 180 časopisov a dokumentov so vzťahom k témam z oblasti strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. 
ERIH PLUSVOĽNE   DOSTUPNÁ HUMANITNÉ A   SPOLOČENSKÉ  VEDYERIH (European Reference Index for the Humanities) PLUS je prestížna databáza vedeckých časopisov z oblasti humanitných a sociálnych vied.
 
 EuropeanaVOĽNE   DOSTUPNÁ  HISTÓRIA  A   KULTÚRAProjekt na digitalizáciu európskeho kultúrneho dedičstva, kde nájdete viac ako 58 miliónov objektov (od obrazov až ku knihám).
V rámci Europeany sa nachádza aj HISTORIANA, ktorá môže pomôcť pri vytváraní  vzdelávacích aktivít napr. na hodiny dejepisu.
World  Digital   Library VOĽNE   DOSTUPNÁ HISTÓRIA  A   KULTÚRA Projekt Kongresovej knižnice USA, realizovaný s podporou UNESCO v spolupráci s knižnicami, archívmi, múzeami, vzdelávacími inštitúciami a medzinárodnými organizáciami z celého sveta sprístupňujúci na internete zdarma a vo viacjazyčnom formáte významné základné materiály zo všetkých krajín a kultúr.
Viac informácií o WDL
inštruktáže v angličtine:
 Help 
 

Študuj na UPJŠ