Prejsť na obsah

PRÁVO

2minút, 40sekúnd
         
 

Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918–1989

 VOĽNE DOSTUPNÁ PRÁVO Bibliografia vybraných právnických časopisov a zborníkov Právnickej fakulty Masarykovy univerzity v Brne z rokov 1918 až 1989.

Celkovo databáza obsahuje 26 688 článkov z 34 časopisov a 82 zborníkov.

 
 CNB – Česká národní bibliografie   VOĽNE DOSTUPNÁ PRÁVO

 MULTIDISCIPLINÁRNA

 Databáza Národní knihovny ČR obsahujúca záznamy dokumentov vydaných na území Českej republiky.

viac o CNB

 
 

 Digital Library of the Faculty of Law 

 VOĽNE DOSTUPNÁ PRÁVO  Digitálna knižnica Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Digitální sbírka Knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy VOĽNE DOSTUPNÁPRÁVODigitálny repozitár Knižnice Právnickej   fakulty Karlovej Univerzity v Prahe.
EUR-Lex  
Access to European Union law
VOĽNE DOSTUPNÁ PRÁVOPortál poskytuje online prístup k právu EÚ, judikatúre EÚ, vnútroštátnym právnym predpisom a judikatúre alebo prístup k Úradnému vestníku EÚ.
Max Planck Encyklopedia of Comparative Constitutional LawSKÚŠOBNÝ PRÍSTUPPRÁVOOnline encyklopédia komparatívnych článkov rozširujúca Oxford Constitutional Law sprístupňujúca súčasné znenia všetkých štátov a ich autonómnych častí a analytické komentáre. Užitočné nástroje a materiály 
Národní právní dědictví (NPD) VOĽNE DOSTUPNÁ PRÁVOvýber článkov
Projekt na uchovanie a sprístupnenie českého národného právneho dedičstva. Ponúka zdigitalizované významné HISTORICKÉ – príručky, časopisy, zbierky súdnych rozhodnutí, dobové zborníky, odborné monografie, slovníky, encyklopédie.
Publikácie EU  VOĽNE DOSTUPNÁPRÁVODatabáza umožňuje fulltextové vyhľadávanie.
Online knižnica a kníhkupectvo s publikáciami inštitúcií a iných orgánov Európskej únie.
Slovenská knižnica VOĽNE DOSTUPNÁPRÁVO
 MULTIDISCIPLINÁRNA
Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc zapojených do projektu KIS3G.
inštruktáž – prístup a   vyhľadávanie
SLOV-Lex VOĽNE DOSTUPNÁ PRÁVOJednotný automatizovaný systém právnych informácií (právne predpisy / zákony / vyhlášky) – otvorený nekomerčný systém s cieľom zabezpečiť prístup ku komplexnému zdroju právnych informácií v štáte.
Zbierka zákonov ČRVOĽNE DOSTUPNÁ PRÁVOWebová stránka Ministerstva vnitra České republiky – zbierka zákonov ČR a medzinárodných zmlúv od r. 1945 až po súčasnosť.

Prílohy

File File size
pdf Vsetko-pokope 6 MB

Študuj na UPJŠ