Prejsť na obsah

MATEMATIKA

1minút, 17sekúnd
Bulletin   Mathématique VOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA  Plné texty časopisu Bulletin Mathématique.
DML – CZ
(Czech Digital Mathematics Library)
VOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA  oľný prístup k metadátam a plným textom matematických časopisov, zborníkov a kníh publikovaných na území Čiech.
Viac o DML – CZ
Electronic Library of Mathematic VOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA   Periodiká z oblasti matematiky.
EMIS – European Mathematical Information ServiceVOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA   Ústredný portál pre elektronické matematické zdroje v Európe. S podporou Európskej matematickej spoločnosti a mnohých vydavateľstiev najväčšia otvorená elektronická knižnica matematiky obsahujúca zborníky, elektronické knihy a viac ako 100 časopisov.
 Historical Math MonographsVOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA  Zdigitalizovaná zbierka historickej literatúry z oblasti matematiky z fondu Cornell University Library.
Zbierka se skladá z 456 monografií, 42 dizertácií a 576 kníh o matematike. 
Journal of Graph Algorithms and   Applications (JGAA) VOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKAVoľne dostupný recenzovaný vedecký časopis špecializovaný na oblasť analýzy, designu, implementácie a využitie grafových algoritmov.
Journal of Integer SequencesVOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA  Časopis zameraný na oblasť celočíselných postupností. 
 New York Journal of Mathematics VOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA  Voľne dostupný plnotextový elektronický časopis z odboru matematiky. 
Online Mathematics TextbooksVOĽNE DOSTUPNÁMATEMATIKA  Voľne dostupné online učebnice matematiky v anglickom jazyku.

Študuj na UPJŠ