Prejsť na obsah

MEDICÍNA

2minút, 18sekúnd
 BMČ – Bibliografia Medica Čechoslovaca
 
 
 
VOĽNE DOSTUPNÁMEDICÍNA  
 
Publikácie z oblasti medicíny a zdravotníctva vychádzajúce na území ČR a SR a odborné práce slovenských a českých autorov publikované v zahraničí. Od roku 2000 slovenské periodiká nie sú spracovávané.
Voľne dostupná na portáli Medvik.
viac info o BMČ
inštruktáž:
Ako vyhľadávať v BMČ
 BMC – Biomed Central VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA   
vyhľadávanie podľa odborov
Portfólio recenzovaných časopisov zdieľajúcich objavy výskumných komunít v oblasti vedy, techniky, strojárstva a medicíny.   
Je súčasťou portálu Springer Nature.
 FreeBooks4Doctors VOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNABezplatný prístup ku knihám z oblasti medicíny – 375 tematicky radených kníh.
Hand HygieneVOĽNE DOSTUPNÁMEDICÍNAVideočlánok Hand Hygiene v časopise The New England Journal of Medicine.         Neziskové vydavateľstvo open access periodík z oblasti prírodných vied a medicíny.
PLOS Journals  VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA
 Biológia, Fyzika, Chémia, Krajina a životné prostredie, MEDICÍNA A ZDRAVIE, Počítačové a informačné vedy 
viac informácií o PLOS
PubMedVOĽNE DOSTUPNÁMEDICÍNA, BIOMEDICÍNA, PRÍRODNÉ VEDY Viac ako 30 miliónov záznamov z biomedicíny z MEDLINE, časopisy z prírodných vied a online knihy.  
Odkazy na fulltextový obsah z webových stránok PubMed Central a  vydavateľských webových stránok.
inštruktáž v angličtine:  
PubMed Quick Start Guide
Slovenská lekárska knižnicaVOĽNE DOSTUPNÁMEDICÍNA  Online katalóg obsahuje :
Bibliograpfia medica Slovaca
Citačná báza (CiBaMed)
Medical Subject Headings
SOLENVOĽNE DOSTUPNÁMEDICÍNAch vied, zdravotníctva a príbuzných vedných odborov. Ako vyhľadávať       Portál ponúka prístup k článkom vybraných českých medicínskych časopisov.
Transfusion Evidence LibraryVOĽNE DOSTUPNÁ MEDICÍNA Abstraktová databáza s odkazmi na úplné texty vo voľne dostupných aj platených zdrojoch zhromažďujúca informácie pre odbor transfúzne lekárstvo. Vytvára ju NHS Blood and Transplant´s Systematic Review Initiative (SRI) pod vedením profesora Mikea Murphyho.  
Na jednom mieste nájdete systematické prehľady, meta-analýzy, randomizované kontrolované pokusy a ekonomické štúdie relevantné pre transfúziológiu.
viac informácií
Inštruktáž v angličtine
User Guide
Trendy v hepatológii VOĽNE DOSTUPNÁMEDICÍNAČasopis Slovenskej hepatologickej spoločnosti vo formáte PDF.

Študuj na UPJŠ