Prejsť na obsah

Scientometrické databázy

1minút, 0sekúnd
Journal Citation Reports  LICENCOVANÝ  PRÍSTUP  MULTIDISCIPLINÁRNA 

Služba Journal Citation Reports je prevádzkovaná firmou Clarivate Analytics a nachádza sa v rámci databázy Web of Science. Poskytuje scientometrické informácie o vedeckých časopisoch, vrátane informácií o ich impakt faktore.

 Scopus   LICENCOVANÝ  PRÍSTUP

 MULTIDISCIPLINÁRNA 

Humanitné, Prírodné, Spoločenské a Technické vedy, Medicína, Umenie

Jedna z najväčších bibliografických  scientometrických databáz prevádzkovaná vydavateľstvom Elsevier.

K dispozícii citačné metriky na sledovanie počtu citácií časopisov (CiteScore, SJR a SNIP) a citačná metrika na sledovanie počtu citácií autora (H-index).

inštruktáže v angličtine:

tutorials

tutorial – Searching for documents

 Web  of   Science   LICENCOVANÝ  PRÍSTUP MULTIDISCIPLINÁRNA 

 Humanitné, Prírodné, Spoločenské vedy, Medicína, Umenie

info 

Jednotné rozhranie pre prístup do citačných a abstraktových databáz spoločnosti Clarivate Analytics.

Obsahuje:

Current Contents Connect,

Journal Citation Reports,

Medline,

KCI – Korean Journal Database,

SciELO Citation Index

BIOSIS Citation Index 

Hirsch Index vyhľadávanie

tipy ako vyhľadávať vo WOS (CZ)

inštruktáže v angličtine:

tutorials

Search tips

All databases search


Študuj na UPJŠ