UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Scientometrické databázy

Journal Citation Reports  LICENCOVANÝ  PRÍSTUP  MULTIDISCIPLINÁRNA 

 

Služba Journal Citation Reports je prevádzkovaná firmou Clarivate Analytics a nachádza sa v rámci databázy Web of Science. Poskytuje scientometrické informácie o vedeckých časopisoch, vrátane informácií o ich impakt faktore.

 

 
 Scopus   LICENCOVANÝ  PRÍSTUP

 MULTIDISCIPLINÁRNA 

Humanitné, Prírodné, Spoločenské a Technické vedy, Medicína, Umenie

Jedna z najväčších bibliografických  scientometrických databáz prevádzkovaná vydavateľstvom Elsevier. 

K dispozícii citačné metriky na sledovanie počtu citácií časopisov (CiteScore, SJR a SNIP) a citačná metrika na sledovanie počtu citácií autora (H-index).

inštruktáže v angličtine:

tutorials

tutorial - Searching for documents

 Web  of   Science   LICENCOVANÝ  PRÍSTUP

MULTIDISCIPLINÁRNA 

 Humanitné, Prírodné, Spoločenské vedy, Medicína, Umenie

info 

 

Jednotné rozhranie pre prístup do citačných a abstraktových databáz spoločnosti Clarivate Analytics.

Obsahuje: 

Current Contents Connect,

Journal Citation Reports,

Medline,

KCI - Korean Journal Database,

SciELO Citation Index

BIOSIS Citation Index 

Hirsch Index vyhľadávanie

 

tipy ako vyhľadávať vo WOS (CZ)

inštruktáže v angličtine:

tutorials

 Search tips

All databases search

 

Posledná aktualizácia: 06.04.2022