Prejsť na obsah

Molekulová biofyzika / Daniel Jancura, Gabriela Fabriciová

0minút, 14sekúnd

pdf format   Molekulová biofyzika – úvodné strany a úvod

pdf format   01 Biofyzika  – základné pojmy a definície

pdf format   02 Vnútromolekulové a medzimolekulové interakcie

pdf format   03 Termodynamika v biologických systémoch

pdf format   04 Molekulové asociácie

pdf format   05 Kinetika fyzikálno-chemických procesov

pdf format   06 Enzýmová kinetika

pdf format   07 Fyzikálna kinetika

pdf format   08 Proteíny

pdf format   09 Nukleové kyseliny

pdf format   10 Biologogické membrány


Študuj na UPJŠ