UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Predaj

       Priamy predaj

Tr. SNP 1
040 11 Košice

KONTAKT:
Eva Matyášová, Ing. Andrea Forraiová                                                      
Tel.: 055/234 1635, VoIP 1635                               
E-mail:   eva.matyasova@upjs.sk
               andrea.forraiova@upjs.sk

 

       Predaj na dobierku

www.unibook.upjs.sk

<<

Posledná aktualizácia: 11.12.2017