UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Poplatky a podmienky

 

Registrácia používateľov je bezplatná Áno

Pre požičiavanie kníh, periodík a špeciálnych dokumentov platia tieto podmienky:

 • ​KNIHY    
  • na 1 mesiac
  • výpožičnú dobu je možné 2x predĺžiť (aj prostredníctvom OPAC katalógu, e-mailom, alebo telefonicky)
 • ​​ČASOPISY - 14 dní

 • ŠPECIÁLNE DOKUMENTY (CD, DVD) - na 10 dní

Poplatky:

 • Vytvorenie duplikátu ID používateľa ( v prípade straty) -   5 €
 • Oneskorené vrátenie dokumentu - 0,10 € (za každý dokument a každý omeškaný deň)
 • 1. upomienka (+poštovné) - 0,50 € (+ pošt.)
 • Riaditeľská upomienka (+poštovné) - 4 € (+ pošt.)
 • Poplatok za stratu dokumentu - 3 €
 • Poškodenie zapožičaného dokumentu - 10 €

 

 

Naspäť ►

Posledná aktualizácia: 21.03.2022