UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitná knižnica
українська
AIS2

Poplatky a podmienky

 

Registrácia používateľov je bezplatná Áno

Pre požičiavanie kníh, periodík a špeciálnych dokumentov platia tieto podmienky:

  • ​KNIHY    
    • na 1 mesiac
    • výpožičnú dobu je možné 2x predĺžiť (aj prostredníctvom OPAC katalógu, e-mailom, alebo telefonicky)
  • ​​ČASOPISY - 14 dní

  • ŠPECIÁLNE DOKUMENTY (CD, DVD) - na 10 dní

Poplatky:

Registrácia používateľa                                                                                 bezplatne

Vyhotovenie duplicitnného preukazu                                                                4,00

Poplatky za oneskorené vrátenie dokumenu 

Denný poplatok za každý dokument                                                                 0,10

1.upomienka (elektronicky)                                                                          bezplatne 

Riaditeľská upomienka                                                                           4,00 + poštovné

Manipulačný poplatok pri strate dokumentu                                                    3,00

Poplatok za prípravu vymáhania súdnou cestou                                             7,00

Poškodenie vypožičaného dokumentu                                                            10,00

Zničenie etikety čiarového kódu                                                                         2,00

Man. poplatok za zisťovanie neohlásených zmien v údajoch používateľa  4,00

Cenový výmer č. 18/2022 Stanovenie cenníka služieb a poplatkov

 

Naspäť ►

Posledná aktualizácia: 21.06.2022