Prejsť na obsah

Zoznam odoberaných periodík usporiadaný podľa odborov

6minút, 13sekúnd

Použité skratky:

STU – Lekárska knižnica – študovňa, Trieda SNP 1
SA1 – Prírodovedecká knižnica – študovňa, Park Angelinum 9
UK2 – Prírodovedecká knižnica – Medická 6
SP2 – Právnická knižnica – študovňa, Kováčska 26
FK1 – Filozofická knižnica – študovňa, Moyzesova 9
UK – Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
BOT – Čiastková knižnica pri Botanickej záhrade, Mánesova 23
K08 – Čiastková knižnica pri Katedre anorganickej chémie, Moyzesova 11

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWZŽ

Odbor Názov Kraj.
vyd.
Lokačná značka
2022                   2023
IF
2022
Astronóm Fyz Mat Pokroky matematiky fyziky astronomie CZ SA1 SA1
Bio Liečivé rastliny SK BOT BOT
Bio Živa SK BOT, SA1 BOT, SA1
Bio Geo Chém Biologie chemie zeměpis CZ SA1 SA1
Bio Med Rostlinolékař CZ BOT BOT
Bio Poľ Receptář na každý den CZ BOT BOT
Bot Thaiszia SK SA1 SA1
Dejiny Mesto a dejiny SK FK1 FK1
Eko Finance a úvěr CZ SP2 k 10.10.2023 chýba č. 1 SP2 0.5
Eko Práca, mzdy a odmeňovanie SK SP2
Eko Ekonomický časopis SK SP2 0.4
Eko Právo Daňový a účtovný poradca podnikateľa SK SP2
Filozofia Mládež a spoločnosť SK FK1 FK1
Fyz Československý časopis pro fyziku CZ SA1 SA1
Fyz Vesmír CZ BOT, SA1 k 10.10.2023 chýba č. 5 BOT, SA1
Fyz Mat Rozhledy matematicko-fyzikální CZ SA1 SA1
Fyz Mat Výp Matematika fyzika informatika CZ vychádza elektronicky vychádza elektronicky
Fyz Mat Výp Obzory matematiky, fyziky a informatiky SK SA1 SA1
Fyz Výp Acta Electrotechnica et Informatica SK SA1 SA1
Geo Geografia SK SA1 SA1
Geo Geografický časopis SK SA1 SA1
Geo Geografické rozhledy CZ SA1 k 10.10.2023 chýba č. 3-5 SA1
Geo Geographia Cassoviensis SK SA1 SA1
His Historická revue SK SP2 SP2
His Historický časopis SK SP2 k 10.10.2023 chýba č. 3-5 SP2
Chém Chemické listy SK K08 K08 0.6
Kni Bulletin slovenskej asociácie knižníc SK UK UK
Kni IT lib SK UK UK
Lit Slovenské pohľady SK SP2
Mat Acta Mathematica Universitatis Comenianae SK SA1 SA1 0.7
Mat Archivum Mathematicum CZ SA1 SA1 0.6
Mat Učitel matematiky CZ SA1 k 10.10.2023 chýba č. 2 SA1
Med Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca CZ STU STU 0.4
Med Acta Virologica SK STU STU
Med Alergie CZ STU STU
Med Aktuality v nefrologii CZ STU STU
Med Alkoholizmus a drogové závislosti SK STU STU
Med Anesteziologie a intenzivní medicína CZ STU STU 0.1
Med Ateroskleróza, Metabolizmus, Klinika a Liečba SK STU STU
Med Bolest CZ STU STU
Med Bratislavské lekárske listy SK STU STU
Med Česká a slovenská farmacie CZ STU STU
Med Česká a slovenská gastroenterologie a výživa, nový názov Gastroenterologie a hepatologie CZ STU STU
Med Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie CZ STU STU 0.5
Med Česká a slovenská oftalmologie CZ STU STU
Med Česká a slovenská psychiatrie CZ STU STU
Med Československá fyziologie CZ STU STU
Med Česká gynekologie CZ STU STU 0.4
Med Česká radiologie CZ STU STU
Med Česká revmatologie CZ STU STU
Med Česká stomatologie.Praktické zubní lékařství CZ STU STU
Med Česko-slovenská dermatologie CZ STU STU
Med Česko-slovenská patologie a soudní lékařství CZ STU STU
Med Česko-slovenská pediatrie CZ STU STU
Med Derma SK STU STU
Med Diabetologie, metabolismus, endokrinol. a výživa CZ STU STU
Med Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie CZ STU STU 0.5
Med Farmaceutický obzor SK STU k 9.2.2023 chýba č.12 STU
Med Gastroenterológia pre prax SK STU STU
Med General Physiology and Biophysics SK STU STU
Med Gynekológia pre prax SK STU STU
Med Hygiena CZ STU STU
Med Interná medicína SK STU STU
Med Kardiológia, nový názov Cardilogy Letters SK STU STU
Med Kardiológia pre prax SK STU STU
Med Kazuistiky v diabetolologii CZ vychádza elektronicky vychádza elektronicky
Med Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL CZ vychádza elektronicky vychádza elektronicky
Med Klinická biochemie a metabolismus CZ STU vychádza elektronicky
Med Klinická imunológia a alergológia SK+CZ STU STU
Med Klinická mikrobiologie a infekční lékařství CZ STU STU
Med Klinická onkologie CZ STU STU
Med Klinická urológia SK STU STU
Med Lekársky obzor SK STU STU
Med Miniinvazívna chirurgia a endoskopia SK STU STU
Med Moderní gynekologie a porodnictví CZ STU STU
Med Neoplasma SK STU STU 3.00
Med Neurológia SK STU STU
Med Ortodoncie CZ STU STU
Med Ošetrovateľský obzor SK STU STU
Med Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia SK STU- e- časopis STU- e-časopis
Med Otorinolaryngologie a foniatrie CZ STU STU
Med Pediatria SK STU STU
Med Pracovní lékařství CZ STU STU
Med Prague Medical Report (predtým Sborník lék. Vychádza oneskorene) CZ STU STU
Med Praktický lékař CZ STU STU
Med Psychiatrie CZ STU STU
Med Rehabilitace a fyzikální lékařství CZ STU STU
Med Rehabilitácia SK STU STU
Med Remedia CZ STU STU
Med Revue medicíny v praxi SK STU STU
Med Sestra a lekár v praxi SK STU STU
Med Stomatológ SK STU STU
Med Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca CZ STU STU
Med Vnitřní lékařství CZ STU STU
Med Zdravotnické noviny nový názov Zdravotnictví a medicína CZ STU STU
Med Zdravotnícke noviny SK STU k 9.2. 2023 chýba č. 28-29 STU
Poľ Záhradkár SK BOT BOT
Poľ Zahrádkář CZ BOT BOT
Poľ Zahradnictví CZ BOT BOT
Polit Právo Mezinárodní vztahy CZ SP2 SP2
Právo Bulletin advokacie CZ SP2 SP2
Právo Bulletin slovenskej advokácie SK SP2 SP2
Právo Duševné vlastníctvo SK SP2 vychádza elektronicky
Právo Jurisprudence CZ SP2 SP2
Právo Justičná revue SK SP2 k 10.10.2023 chýba č. 2,3 SP2
Právo Kriminalistika CZ SP2 SP2
Právo Obchodní právo CZ SP2 k 10.10.2023 chýba č. 2 SP2
Právo Právní radce CZ SP2 k 10.10.2023 chýba č. 9-11
Právo Právní rozhledy CZ SP2 k 10.10.2023 chýba č. 23-24 SP2
Právo Právník CZ SP2 SP2
Právo Právny obzor SK SP2 SP2
Právo Súkromné právo SK SP2 k 10.10.2023 chýba č. 4 SP2
Právo Trestní právo CZ SP2
Psych Československá psychologie CZ vychádza elektronicky vychádza elektronicky 0.4
Psych Psychológia a patopsychológia dieťaťa (Vychádza oneskorene) SK STU , SA1 STU
Psych Psychologie dnes CZ STU STU
Psych Studia psychologica SK STU STU
Soc Demografie CZ SA1 SA1 0.5
Soc Slovenská štatistika a demografia SK SA1 SA1
Vojsko Vojenská história SK FK1 FK1
Vých Komenský CZ SA1 k 14.2.2023 chýba č. 1,2 0
Vých Organon F SK vychádza elektronicky
Vých Pedagogická orientace CZ SA1
Vých Pedagogické rozhľady SK vychádza elektronicky
Vých Pedagogika CZ SA1
Výp Computerworld CZ SA1
Výp Computing and Informatics SK SA1 SA1 0.7
Výp Chip CZ UK UK
Universitas Šafarikiana SK FK1 FK1
Univerzál – časopis študentov FF UPJŠ SK FK1 FK1

Študuj na UPJŠ