UPJŠUPJŠ
AIS2

Univerzitná knižnica

Moyzesova č. 9
040 01 Košice
garlib@upjs.sk

pytajsa.jpg

scientia.sk
unibook FB wifi

Aktuality

Kalendár podujatí Univerzitnej knižnice UPJŠ

alert.gif Skúšobné prístupy k databázam!        alert.gif Nové prírastky kníh

Dňa 1.12.2015 bude Prírodovedecká knižnica, Park Angelinum z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Dňa 4.12.2015 budú všetky pracoviská knižnice z prevádzkových dôvodov zatvorené.

Univerzitná knižnica v novembri 2015 aj vďaka projektu z Ministerstva kultúry SR inovovala časť knihovníckych procesov na pracovisku Lekárska knižnica a to zavedením sofistikovanej technológie RFID (Radio Frequency Identification). Zároveň zapojením bezpečnostných brán zvýšila úroveň ochrany knižničného fondu študovne.

PODPORUJEME VEDU A VÝSKUM - skúšobné prístupy k odborným plnotextovým časopisom, e-knihám a iným databázam svetových vydavateľstiev (9.11.- 30.12.2015).

Nový online katalóg UK UPJŠ – VuFind. Poskytuje prehľadné a intuitívne prostredie s možnosťou jednoduchého upresňovania požiadaviek. Umožňuje rezervácie, prolongácie dokumentov, ako aj sledovanie výpožičiek a spravovanie konta používateľa.
Prostredie VuFind ponúka tiež prostredníctvom multivyhľadávača Summon priamy prístup do informačných zdrojov dostupných na UK UPJŠ
Pôvodný online katalóg UK UPJŠ - Aleph je aj naďalej dostupný.


 

Posledná aktualizácia: 01.12.2015