Prejsť na obsah

Zoznam odoberaných periodík usporiadaný podľa názvu

6minút, 13sekúnd

Použité skratky:

STU – Lekárska knižnica – študovňa, Trieda SNP 1
SA1 – Prírodovedecká knižnica – študovňa, Park Angelinum 9
UK2 – Prírodovedecká knižnica – Medická 6
SP2 – Právnická knižnica – študovňa, Kováčska 26
FK1 – Filozofická knižnica – študovňa, Moyzesova 9
UK – Univerzitná knižnica, Moyzesova 9
BOT – Čiastková knižnica pri Botanickej záhrade, Mánesova 23
K08 – Čiastková knižnica pri Katedre anorganickej chémie, Moyzesova 11

ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWZŽ

Názov Kraj.
vyd.
Odbor Lokačná značka
2022                   2023
IF
2022
Acta Electrotechnica et Informatica SK Fyz Výp SA1 SA1
Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca CZ Med STU STU 0.4
Acta Mathematica Universitatis Comenianae SK Mat SA1 SA1 0.7
Acta Virologica SK Med STU STU
Alergie CZ Med STU STU
Aktuality v nefrologii CZ Med STU STU
Alkoholizmus a drogové závislosti SK Med STU STU
Anesteziologie a intenzivní medicína CZ Med STU STU 0.1
Archivum Mathematicum CZ Mat SA1 SA1 0.6
Ateroskleróza, Metabolizmus, Klinika a Liečba SK Med STU STU
Biologie chemie zeměpis CZ Bio Geo Chém SA1 SA1
Bolest CZ Med STU STU
Bratislavské lekárske listy SK Med STU STU
Bulletin advokacie CZ Právo SP2 SP2
Bulletin slovenskej advokácie SK Právo SP2 SP2
Bulletin slovenskej asociácie knižníc SK Kni UK UK
Computerworld CZ Výp SA1
Computing and Informatics SK Výp SA1 SA1 0.7
Česká a slovenská farmacie CZ Med STU STU
Česká a slovenská gastroenterologie a výživa, nový názov Gastroenterologie a hepatologie CZ Med STU STU
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie CZ Med STU STU 0.5
Česká a slovenská oftalmologie CZ Med STU STU
Česká a slovenská psychiatrie CZ Med STU STU
Československá fyziologie CZ Med STU STU
Československá psychologie CZ Psych vychádza elektronicky vychádza elektronicky 0.4
Česká gynekologie CZ Med STU STU 0.4
Česká radiologie CZ Med STU STU
Česká revmatologie CZ Med STU STU
Česká stomatologie.Praktické zubní lékařství CZ Med STU STU
Česko-slovenská dermatologie CZ Med STU STU
Česko-slovenská patologie a soudní lékařství CZ Med STU STU
Česko-slovenská pediatrie CZ Med STU STU
Československý časopis pro fyziku CZ Fyz SA1 SA1
Daňový a účtovný poradca podnikateľa SK Eko Právo SP2
Demografie CZ Soc SA1 SA1 0.5
Derma SK Med STU STU
Diabetologie, metabolismus, endokrinol. a výživa CZ Med STU STU
Duševné vlastníctvo SK Právo SP2 vychádza elektronicky
Ekonomický časopis SK Eko SP2 0.4
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie CZ Med STU STU 0.5
Farmaceutický obzor SK Med STU k 9.2.2023 chýba č.12 STU
Finance a úvěr CZ Eko SP2 k 10.10.2023 chýba č. 1 SP2 0.5
Gastroenterológia pre prax SK Med STU STU
General Physiology and Biophysics SK Med STU STU
Geografia SK Geo SA1 SA1
Geografický časopis SK Geo SA1 SA1
Geografické rozhledy CZ Geo SA1 k 10.10.2023 chýba č. 3-5 SA1
Geographia Cassoviensis SK Geo SA1 SA1
Gynekológia pre prax SK Med STU STU
Historická revue SK His SP2 SP2
Historický časopis SK His SP2 k 10.10.2023 chýba č. 3-5 SP2
Hygiena CZ Med STU STU
Chemické listy SK Chém K08 K08 0.6
Chip CZ Výp UK UK
Interná medicína SK Med STU STU
IT lib SK Kni UK UK
Jurisprudence CZ Právo SP2 SP2
Justičná revue SK Právo SP2 k 10.10.2023 chýba č. 2,3 SP2
Kardiológia, nový názov Cardilogy Letters SK Med STU STU
Kardiológia pre prax SK Med STU STU
Kazuistiky v diabetolologii CZ Med vychádza elektronicky vychádza elektronicky
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL CZ Med vychádza elektronicky vychádza elektronicky
Klinická biochemie a metabolismus CZ Med STU vychádza elektronicky
Klinická imunológia a alergológia SK+CZ Med STU STU
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství CZ Med STU STU
Klinická onkologie CZ Med STU STU
Klinická urológia SK Med STU STU
Komenský CZ Vých SA1 k 14.2.2023 chýba č. 1,2 0
Kriminalistika CZ Právo SP2 SP2
Lekársky obzor SK Med STU STU
Liečivé rastliny SK Bio BOT BOT
Matematika fyzika informatika CZ Fyz Mat Výp vychádza elektronicky vychádza elektronicky
Mesto a dejiny SK Dejiny FK1 FK1
Mezinárodní vztahy CZ Polit Právo SP2 SP2
Miniinvazívna chirurgia a endoskopia SK Med STU STU
Mládež a spoločnosť SK Filozofia FK1 FK1
Moderní gynekologie a porodnictví CZ Med STU STU
Neoplasma SK Med STU STU 3.00
Neurológia SK Med STU STU
Obchodní právo CZ Právo SP2 k 10.10.2023 chýba č. 2 SP2
Obzory matematiky, fyziky a informatiky SK Fyz Mat Výp SA1 SA1
Organon F SK Vých vychádza elektronicky
Ortodoncie CZ Med STU STU
Ošetrovateľský obzor SK Med STU STU
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia SK Med STU- e- časopis STU- e-časopis
Otorinolaryngologie a foniatrie CZ Med STU STU
Pedagogická orientace CZ Vých SA1
Pedagogické rozhľady SK Vých vychádza elektronicky
Pedagogika CZ Vých SA1
Pediatria SK Med STU STU
Pokroky matematiky fyziky astronomie CZ Astronóm Fyz Mat SA1 SA1
Práca, mzdy a odmeňovanie SK Eko SP2
Pracovní lékařství CZ Med STU STU
Prague Medical Report (predtým Sborník lék. Vychádza oneskorene) CZ Med STU STU
Praktický lékař CZ Med STU STU
Právní radce CZ Právo SP2 k 10.10.2023 chýba č. 9-11
Právní rozhledy CZ Právo SP2 k 10.10.2023 chýba č. 23-24 SP2
Právník CZ Právo SP2 SP2
Právny obzor SK Právo SP2 SP2
Psychiatrie CZ Med STU STU
Psychológia a patopsychológia dieťaťa (Vychádza oneskorene) SK Psych STU , SA1 STU
Psychologie dnes CZ Psych STU STU
Receptář na každý den CZ Bio Poľ BOT BOT
Rehabilitace a fyzikální lékařství CZ Med STU STU
Rehabilitácia SK Med STU STU
Remedia CZ Med STU STU
Revue medicíny v praxi SK Med STU STU
Rostlinolékař CZ Bio Med BOT BOT
Rozhledy matematicko-fyzikální CZ Fyz Mat SA1 SA1
Sestra a lekár v praxi SK Med STU STU
Slovenská štatistika a demografia SK Soc SA1 SA1
Slovenské pohľady SK Lit SP2
Stomatológ SK Med STU STU
Studia pneumologica et phthiseologica cechoslovaca CZ Med STU STU
Studia psychologica SK Psych STU STU
Súkromné právo SK Právo SP2 k 10.10.2023 chýba č. 4 SP2
Thaiszia SK Bot SA1 SA1
Trestní právo CZ Právo SP2
Učitel matematiky CZ Mat SA1 k 10.10.2023 chýba č. 2 SA1
Universitas Šafarikiana SK 0 FK1 FK1
Univerzál – časopis študentov FF UPJŠ SK 0 FK1 FK1
Vesmír CZ Fyz BOT, SA1 k 10.10.2023 chýba č. 5 BOT, SA1
Vnitřní lékařství CZ Med STU STU
Vojenská história SK Vojsko FK1 FK1
Záhradkár SK Poľ BOT BOT
Zahrádkář CZ Poľ BOT BOT
Zahradnictví CZ Poľ BOT BOT
Zdravotnické noviny nový názov Zdravotnictví a medicína CZ Med STU STU
Zdravotnícke noviny SK Med STU k 9.2. 2023 chýba č. 28-29 STU
Živa SK Bio BOT, SA1 BOT, SA1

Študuj na UPJŠ