UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Archív - UTVŠ UPJŠ v Košiciach

 

Posledná aktualizácia: 09.09.2019