UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Archív - UTVŠ UPJŠ v Košiciach

Správy z akcií a podujatí realizovaných ÚTVŠ


Posledná aktualizácia: 13.02.2020