Prejsť na obsah

MULTIDISCIPLINÁRNE

5minút, 31sekúnd
CNB – Česká národní bibliografie VOĽNE   DOSTUPNÁ  MULTIDISCIPLINÁRNA 

Databáza Národní knihovny ČR obsahujúca záznamy dokumentov vydaných na území Českej republiky.

viac o CNB

 Dimensions  Plus VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA

Biológia, Fyzika, Chémia, Informačná a výpočtová technika, Matematika, Medicína, Psychológia, Technika

Platforma vyvinutá spoločnosťou Digital Science v spolupráci s viac ako 100 poprednými výskumnými organizáciami na celom svete spájajúca granty, publikácie, citácie, alternatívne metriky, klinické skúšky a patenty.

bez nutnosti prihlásenia, automaticky

inštruktáže v angličtine: 

How to….

Dimension Plus Quick Start 

DOAB: Directory of Open Access Books VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA Obsahuje 29 362 vedeckých recenzovaných kníh od 388 vydavateľov. inštruktáž v angličtine:

Searching DOAB

DOAJ: Directory of Open Access Journals VOĽNE   DOSTUPNÁ  MULTIDISCIPLINÁRNA

Vyhľadávanie podľa odborov 

Indexovaný komunitný online adresár poskytujúci voľný prístup k vysoko kvalitným a recenzovaným časopisom.
 eAktovka VOĽNE   DOSTUPNÁ  MULTIDISCIPLINÁRNA  Portál po zaregistrovaní bezplatne sprístupňuje žiakom a učiteľom základných a stredných škôl v digitálnej forme učebnice, ďalšie učebné materiály, odporúčanú literatúru, odborné publikácie a metodiky.
E-knihy pre knižnice VOĽNE   DOSTUPNÁ  MULTIDISCIPLINÁRNA Zoznam webových odkazov na e-knihy, ktoré ponúkajú české a slovenské knižnice.
Figshare VOĽNE DOSTUPNÁ  MULTIDISCIPLINÁRNA Webové rozhranie podporované spoločnosťou Digital Science určené na správu, šírenie a zdieľanie akademických výskumných údajov vrátane súborov údajov, obrázkov a videí. Akceptuje všetky typy súborov (so zobrazením v prehliadači).

Nahrávanie obsahu a prístup k dokumentom je voľne dostupný.

 inštruktáže  v angličtine
 Good E- reader  VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA Komplexný zoznam bezplatných webových stránok s elektronickými knihami pre e-čítačku.
 Google Scholar VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA Voľne prístupný webový vyhľadávací nástroj indexujúci plné texty alebo metadáta vedeckej literatúry.
Harrold VOĽNE   DOSTUPNÁ  MULTIDISCIPLINÁRNA
HighWire VOĽNE   DOSTUPNÁ  MULTIDISCIPLINÁRNA Archív  vybraných voľne dostupných fulltextových vedeckých článkov.

Viac o HighWire

Hindawi VOĽNE   DOSTUPNÁ  MULTIDISCIPLINÁRNA

Biológia, Matematika, Technika, Informatika, Medicína, Prírodné vedy, Spoločenské vedy a vzdelávanie

Patrí k najväčším svetovým vydavateľom odborných časopisov s voľným prístupom. Sprístupňuje plné texty článkov z oblasti prírodných vied, biológie, matematiky, techniky, infromatiky, medicíny, spoločenských vied a vzdelávania.
 Infozdroje.sk  VOĽNE   DOSTUPNÁ  MULTIDISCIPLINÁRNA Zoznam EIZ  pre UPJŠ, ktoré realizuje spoločnosť Albertina icome Bratislava, s.r.o., dodávateľ zahraničných elektronických informačných zdrojov pre vedu, výskum vzdelávanie a podnikanie.

viac o portály Infozdroje.sk

Journal of Visualized Experiments – JoVE VOĽNE   DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA

Medicína, Prírodné vedy, Psychológia

Špičkové riešenia pre rozvoj výskumu a vedeckého vzdelávania vytváraním a publikovaním videí vedeckých experimentov z najlepších laboratórií po celom svete. Vedecké videá na dvoch unikátnych zdrojoch:

JoVE Video Journal a JoVE Science Education Library

Viac o JoVE

FAQ
 KNIHOVNY.CZ  VOĽNE   DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA Katalóg beletrie a odbornej literatúry českých knižníc a databáz.
OECD iLibrary VOĽNE   DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA Online knižnica Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

viac o OECD iLibrary

inštruktáž v angličtine
Online Books Page Serials VOĽNE   DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA  Voľne dostupný archív zahraničných periodík z rôznych oblastí.
Open Library VOĽNE   DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA Projekt neziskového internetového archívu klasickej literatury – beletrie a odbornej literatúry, čiastočne financovaný grantom Kalifornskej štátnej knižnice a Kahle / Austin Foundation.

viac o Open Library

FAQ
Overleaf SKÚŠOBNÝ PRÍSTUP MULTIDISCIPLINÁRNA Online editor na tvorbu odborných a akademických prác používajúci pre počítačovú sadzbu program LaTeX.

prístup po jednoduchej registrácii

 inštruktáž v angličtine:

Learn LaTeX in 30 minutes

Oxford Journals VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA

Humanitné vedy a umenie

Medicína a zdravie

Právo

Prírodné vedy a matematika

Spoločenské vedy

Portál periodík vydavateľstva Oxford University Press z  rôznych vedných disciplín – abstrakty.

viac o Oxford Journals

  PLOS Journals VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA 

 Biológia, Fyzika, Chémia, Krajina a životné prostredie, Medicína a zdravie, Počítačové a informačné vedy 

Neziskové vydavateľstvo open access periodík z oblasti prírodných vied a medicíny.

viac o PLOS

SciTech Navigátor VOĽNE DOSTUPNÉ  MULTIDISCIPLINÁRNA 

 Humanitné, Lekárske, Pôdohospodárske, Prírodné, Spoločenské Technické vedy

Prístup do vybraných voľne dostupných zdrojov internetu pokrývajúcich odbory vedy a techniky.

viac o SciTech navigátore

jednoduché vyhľadávanie

podrobné vyhľadávanie

Slovenská knižnica VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc zapojených do projektu KIS3G.  inštruktáž – prístup a vyhľadávanie 
 

Spravodajský navigátor a vyhľadávač spravodajských článkov

VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA  Aktuálne správy z monitorovaných  spravodajských zdrojov (slovenských, českých, zahraničných) rozdelené do jednotlivých kategórii. inštruktáž – ako vyhľadávať
The Free Library VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA Voľne dostupné textové verzie klasických literárnych diel a zbierka periodík z oblasti obchodu a priemyslu, komunikácie, zábavy, zdravia, rekreácie a voľného času, humanitných a sociálnych vied, práva, politiky, vedy a techniky.
United Nations Digital Library VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA Platforma poskytujúca otvorený prístup k materiálom OSN. inštruktáž v angličtine:

how to use the UN Digital Library

University of California Press E-books Collection VOĽNE DOSTUPNÁ MULTIDISCIPLINÁRNA Kolekcia obsahujúca takmer 2000 kníh z akademických tlačí na rôzne témy, vrátane umenia, vedy, histórie, hudby, náboženstva a beletrie, pričom viac ako 700 titulov je voľne dostupných verejnosti. Vyhľadávanie podľa rôznych kritérií

(dokumenty označené ako Public sú voľne dostupné)

Prílohy

File File size
pdf BookportNavodSJ 6 MB
pdf PNAS-CZE 388 KB
xls librarians-ebooks-US 3 MB
xls librarians-textbooks-US 461 KB
pdf search-tips 998 KB

Študuj na UPJŠ