UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 788 36 14, +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove odborníkov v študijných programoch „Verejná správa“, „Európska verejná správa“ a "Informačné systémy vo verejnej správe". Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, absolvent získava spôsobilosť orientovať sa v problematike ekonomiky a riadenia organizácií a inštitúcií, ktoré pôsobia vo verejnej správe a verejnom sektore. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť týkajúca sa ekonomiky verejnej správy, verejných financií, účtovníctva a riadenia vo verejnej správe, marketingu a regionálnej ekonómie a rozvoja.

Podrobnejšie informácie:

tel.: +421 55 788 36 44
fax: 055 788 36 65
e-mail: kervs@fvs.upjs.sk
e-mail: kervs.fvs@upjs.sk
 
Vedúca katedry:
doc. Ing. Anna ČEPELOVÁ, PhD.
Miestnosť: 407, 4. poschodie
tel.: 055 788 36 44, 055 234 5138
e-mail: anna.cepelova@upjs.sk
 
Administratívna asistentka katedry:
Andrea ČURNÁ
miestnosť č. 420, 4. poschodie
tel.: 055 788 36 34, 055 234 5102
e-mail: andrea.curna@upjs.sk
 
Pedagogickí zamestnanci :
E-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk
 

Meno

Miestnosť

Telefónne číslo - VOIP

Konzultačné hodiny

(ZS 2019/2020)*

prof. Ing.Viktória Bobáková, CSc.

405, 4.posch.

+421 55 234 5136

Utorok 9:00 - 10:30

doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

407, 4.posch.

+421 55 234 5138

Streda 10:00 - 11:30

Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. 403, 4.posch. +421 55 234 5142

Streda 11:00 - 12:30

PhDr. Darina Koreňová, PhD.

408, 4.posch.

+421 55 234 5139

Streda 10:30 - 12:00

Ing. Eva Mihaliková, PhD.

406, 4.posch.

+421 55 234 5137

Utorok 9:30 - 10:15

Streda 9:30 - 10:15

Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

404, 4.posch.

+421 55 234 5141

Streda 8:30 - 9:50

Ing. Eva Výrostová, PhD.

406, 4.posch.

+421 55 234 5137

Utorok 12:30-14:00

Interní doktorandi:

Mgr. Lucia Rožová

Mgr. Milan Douša

Mgr. Tatiana Gmitrová

 

308, 3.posch.

401, 4.posch.

401, 4.posch.

 

+421 55 234 5143

+421 55 234 5144

+421 55 234 5144

 

od 1.11.2019 Streda 10:00-11:00

Streda 8:50 - 9:50

Utorok 8:30 - 9:15

V čase skúšobného obdobia je potrebné si dohodnúť konzultácie individuálne, napríkladom e-mailom.
Posledná aktualizácia: 15.10.2019