UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove odborníkov v študijných programoch „Verejná správa“, „Európska verejná správa“ a "Informačné systémy vo verejnej správe". Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, absolvent získava spôsobilosť orientovať sa v problematike ekonomiky a riadenia organizácií a inštitúcií, ktoré pôsobia vo verejnej správe a verejnom sektore. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť týkajúca sa ekonomiky verejnej správy, verejných financií, účtovníctva, riadenia vo verejnej správe, marketingu a regionálnej ekonómie a rozvoja.

Podrobnejšie informácie:

tel.: +421 55 788 36 34, +421 55 234 5102
e-mail: kervs@fvs.upjs.sk
e-mail: kervs.fvs@upjs.sk
 
Vedúca katedry:
doc. Ing. Anna ČEPELOVÁ, PhD.
Miestnosť: 407, 4. poschodie
tel.: +421 55 234 5138
e-mail: anna.cepelova@upjs.sk
 
Administratívna asistentka katedry:
Janka ŠIMČÁKOVÁ
miestnosť č. 420, 4. poschodie
tel.: +421 55 788 36 34, + 421 55 234 5102
e-mail: janka.simcakova@upjs.sk
 
Pedagogickí zamestnanci :
E-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk   Výnimkou sú: zuzana.hrabovska1@upjs.sk a eva.mihalikova1@upjs.sk
 

Meno

Miestnosť

Telefónne číslo - VOIP

Konzultačné hodiny

(LS 2020/2021)*

prof. Ing.Viktória Bobáková, CSc.

405, 4.posch.

+421 55 234 5136

Streda 11:30 - 13:00

v MS Teams

doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

407, 4.posch.

+421 55 234 5138

Pondelok 12:30 - 13:30

v MS Teams

Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. 403, 4.posch. +421 55 234 5142

Utorok 12:00 - 13:30

v MS Teams

PhDr. Darina Koreňová, PhD.

408, 4.posch.

+421 55 234 5139

Štvrtok 15:30 - 17:00

Ing. Eva Mihaliková, PhD.

406, 4.posch.

+421 55 234 5137

Pondelok 9:30 - 11:00

Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

404, 4.posch.

+421 55 234 5141

Utorok 10:00 - 11:30

Ing. Eva Výrostová, PhD.

406, 4.posch.

+421 55 234 5137

Streda 10:00 - 11:30

v MS Teams

PhDr. Lucia Rožová, PhD. 408, 4.posch. +421 55 234 5139

Streda 12:30 - 14:00

e-mailom

Interní doktorandi:

PhDr. Milan Douša

 

Mgr. Tatiana Gmitrová

 

401, 4.posch.

 

401, 4.posch.

 

+421 55 234 5144

 

+421 55 234 5144

 

 

Štvrtok 14:00- 15:00

v MS Teams

Utorok 12:20 - 13:20

 

* Konzultácie prebiehajú cez MSTeams, lms.upjs.sk, e-mail, resp. inou formou po dohode s vyučujúcim.
Posledná aktualizácia: 12.04.2021