UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy

 

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove odborníkov v študijných programoch „Verejná správa“, „Európska verejná správa“ a "Verejná politika a verejná správa". Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, absolvent získava spôsobilosť orientovať sa v problematike ekonomiky a riadenia organizácií a inštitúcií, ktoré pôsobia vo verejnej správe a verejnom sektore. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť týkajúca sa ekonomiky verejnej správy, verejných financií, účtovníctva a riadenia vo verejnej správe, marketingu a regionálnej ekonómie a rozvoja.

Podrobnejšie informácie:

tel.: +421 55 788 36 44
fax: 055 788 36 65
e-mail: kervs@fvs.upjs.sk
e-mail: kervs.fvs@upjs.sk
 
Vedúca katedry:
doc. Ing. Anna ČEPELOVÁ, PhD.
Miestnosť: 407, 4. poschodie
tel.: 055 788 36 44, 055 234 5138
e-mail: anna.cepelova@upjs.sk
 
Administratívna asistentka katedry:
Michaela KAŽIMÍROVÁ
Miestnosť: 420, 4.poschodie
tel.: 055 788 36 34, 055 234 5102
e-mail: michaela.kazimirova@upjs.sk
 
Pedagogickí zamestnanci :
E-mailová adresa zamestnanca je meno.priezvisko@upjs.sk
 

Meno

Miestnosť

Telefónne číslo - VOIP

Konzultačné hodiny

(ZS 2018/2019)*

prof. Ing.Viktória Bobáková, CSc.

405, 4.posch.

+421 55 234 5136

Streda 8:00 - 9:30

doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.

407, 4.posch.

+421 55 234 5138

Streda 10:30 - 12:00

Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. 403, 4.posch. +421 55 234 5142

Streda 10:45 - 12:15

PhDr. Darina Koreňová, PhD.

408, 4.posch.

+421 55 234 5139

Štvrtok 9:30 - 11:00

Ing. Eva Mihaliková, PhD.

406, 4.posch.

+421 55 234 5137

Utorok 10:00 - 11:30

Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

404, 4.posch.

+421 55 234 5141

Streda 10:00 - 11:30

Ing. Eva Výrostová, PhD.

406, 4.posch.

+421 55 234 5137

Pondelok 13:30-14:15

Štvrtok 10:45 - 11:30

Interní doktorandi:

Mgr. Lucia Rožová

Mgr. Milan Douša

 

308, 3.posch.

426, 4.posch.

 

+421 55 234 5146

+421 55 234 5143

 

Utorok 10:00 - 11:00

Utorok 10:00 - 11:00

V čase skúšobného obdobia je potrebné si dohodnúť konzultácie individuálne, napríkladom e-mailom.
Posledná aktualizácia: 10.09.2018