Prejsť na obsah

Katedra sociálnych štúdií

1minút, 22sekúnd

Katedra sociálnych štúdií sa podieľa na vzdelávaní a výchove študentov v študijných programoch verejná správa a európska verejná správa. Poskytuje vzdelanie v správno-sociologicko-psychologickej oblasti so zameraním na problematiku organizácií verejnej správy. Absolvent získava spôsobilosť a zvláda aktivity od self-manažmentu cez aktivity, ktoré sa týkajú práce s klientom, vrátane poznania a rešpektovania jeho špecifík, až po manažment ľudí. Výskumné aktivity katedry sú diverzifikované, odrážajúce zameranie a vedecko-výskumnú orientáciu jej jednotlivých učiteľov. Zároveň sú ich aktivity nasmerované k dosahovaniu jednotného cieľa, ktorým je kvalitný profil absolventa fakulty v sociálnej oblasti.

Katedra sociálnych štúdií má štyri oblasti pôsobenia:

  • výučba študentov v bakalárskom a magisterskom štúdiu v dennej forme štúdia,
  • výučba študentov v bakalárskom a magisterskom štúdiu v externej forme štúdia,
  • doktorandské štúdium,
  • výskumná a poradenská činnosť.

Vedúca katedry:
doc. Mgr. Gabriela KRAVČÁKOVÁ, PhD.
Miestnosť č. 422, 4. poschodie
tel.: +421 55 234 5132
e-mail: gabriela.kravcakova@upjs.sk

Administratívna asistentka katedry:
Janka ŠIMČÁKOVÁ
miestnosť č. 412, 4. poschodie
tel.: +421 55 234 5102
e-mail: kss.fvs@upjs.sk

MenoMiestnosťTelefónne číslo (VOIP)Konzultačné hodiny (LS 2023/2024)
doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.417, 4. posch.+421 55 234 5129Streda 13.45 – 15:15
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.422, 4. posch.+421 55 234 5132  Štvrtok 12:30 – 14:00
doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD., MBA.416, 4. posch.+421 55 234 5128Štvrtok 10:45 – 12:15
Mgr. Gizela Brutovská, PhD.423, 4. posch.+421 55 234 5131Pondelok 13:00 – 14:00
Streda 11:30 – 12:00
PhDr. Eliška Zásadová, PhD.423, 4. posch.+421 55 234 5131 
Interní doktorandi:
Mgr. Vitalii Horovenko421, 4. posch.+421 55 234 5153Utorok 10:30 – 12:00
Mgr. Ivana Lehotay Pandová421, 4. posch.+421 55 234 5153   Streda 10:30 – 12:00

Študuj na UPJŠ