Prejsť na obsah

Referát pre doktorandské štúdium a vedeckovýskumnú činnosť

0minút, 13sekúnd

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

tel.: +421 55 234 5136
e-mail: viktoria.bobakova@upjs.sk

PhDr. Viera Bačíková
referentka pre doktorandské štúdium a vedeckovýskumnú činnosť

e-mail: viera.bacikova@upjs.sk
tel.: +421 55 234 5183


Študuj na UPJŠ