Prejsť na obsah

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

0minút, 33sekúnd

Témy ŠVOČ 2023/2024 
Pokyny ŠVOČ 2023/2024
Prihláška ŠVOČ
Formulár posudku oponenta ŠVOČ
Template ŠVOČ

Dostupnosť/obsadenosť jednotlivých tém si overte na Referáte pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium:
Tel. č. +421 55 234 5183
E-mail: fvs-veda@upjs.sk   

Predchádzajúce ročníky fakultného kola ŠVOČ

Predchádzajúce ročníky medzifakultných súťaží ŠVOČ


Študuj na UPJŠ