Prejsť na obsah

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

0minút, 21sekúnd

Témy ŠVOČ 2022/2023 
Dostupnosť/obsadenosť jednotlivých tém si overte na Referáte pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium:
Tel. č. +421 55 234 5183
E-mail: fvs-veda@upjs.sk   

Pokyny ŠVOČ pre fakultné kolo v akademickom roku 2022/2023
Prihláška ŠVOČ 2022/2023
Formulár posudku oponenta prác ŠVOČ
Predná strana prác ŠVOČ

Predchádzajúce ročníky fakultného kola ŠVOČ
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022

Predchádzajúce ročníky medzifakultných súťaží ŠVOČ
2019
2018


Študuj na UPJŠ