UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2


Aktuality

EKO týždeň na UPJŠ

EKO týždeň na UPJŠ

V rámci EKO týždňa, ktorý sa konal prvý májový týždeň pripravila Komisia pre strategický zámer „UPJŠ – Zelená univerzita“ v spolupráci s vedením UPJŠ, Univerzitnou knižnicou a Botanickou záhradou naozaj bohatý program.

Školenia správneho separovania odpadu

Školenia správneho separovania odpadu

Sme presvedčení, že pani upratovačky sú nositeľkami filozofie recyklovania odpadu. Sú prvými osobami, ktoré s odpadom prichádzajú do kontaktu.

VÝSLEDKY PRIESKUMU O ZELENEJ UNIVERZITE

VÝSLEDKY PRIESKUMU O ZELENEJ UNIVERZITE

Vo februári sa na univerzite realizoval prieskum zameraný na tému udržateľnosti na UPJŠ v Košiciach. Od študentov a zamestnancov sme takýmto spôsobom chceli získať cenné podnety o existujúcich nedostatkoch na univerzite, ale aj o možných zlepšeniach, riešeniach, či návrhoch na zníženie emisií.

UPJŠ – Zelená univerzita

UPJŠ – Zelená univerzita

Udržateľnosť životného prostredia a prijatie opatrení odďaľujúcich klimatické zmeny sú hlavnými témami globálnej kampane Race to Zero, ku ktorého zavedeniu princípov vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pristúpilo v máji 2021.

Virtuálna prehliadka