Prejsť na obsah

Vnútorný systém hodnotenia kvality na FVS

2minút, 6sekúnd

Rada bakalárskeho študijného programu európska verejná správa
Predseda
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka
Členovia
doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
Jozef Bakalár – zástupca študentov
Antónia Palčisková – zástupkyňa študentov
Mgr. Mária Hrehová, PhD. – zástupkyňa zamestnávateľov
Mgr. Terézia Kudlová – zástupkyňa zamestnávateľov

Rada magisterského študijného programu európska verejná správa
Predseda
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka
Členovia
doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
Bc. Michaela Balážová – zástupkyňa študentov
Mgr. Mária Hrehová, PhD. – zástupkyňa zamestnávateľov
Mgr. Terézia Kudlová – zástupkyňa zamestnávateľov

Rada bakalárskeho študijného programu verejná správa
Predseda
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
Členovia
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.
prof. Dr. Ivan Halász, Ph.D.
Mgr. Peter Berinšter – zástupca zamestnávateľov
PhDr. Martina Pastorová – zástupkyňa zamestnávateľov
Michaela Fedičová – zástupca študentov

Rada magisterského študijného programu verejná správa
Predseda
prof. Dr. Ivan Halász, Ph.D.
Členovia
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
Mgr. Peter Berinšter – zástupca zamestnávateľov
PhDr. Martina Pastorová – zástupkyňa zamestnávateľov
Bc. Miroslava Šulíková – zástupkyňa študentov

Rada doktorandského študijného programu verejná správa
Predseda
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka
Členovia
prof. Dr. Ivan Halász, PhD.
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
Mgr. Viktória Ferková – zástupkyňa študentov
Mgr. Branislav Tréger, PhD. – zástupca zamestnávateľov

Rada bakalárskeho študijného programu informačné systémy vo verejnej správe
Predseda
doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.
Členovia
doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD., MBA
doc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
JUDr. Ivana Urdzíková – zástupkyňa zamestnávateľov
Lujza Viežbová – zástupca študentov

AR 2014/2015
A
R 2015/2016
AR 2016/2017
AR 2017/2018
AR 2018/2019
AR 2019/2020
AR 2020/2021 – Hodnotenie výučbového procesu realizovaného dištančnou metódou
AR 2021/2022
AR 2022/2023