UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Informácie pre záujemcov o štúdium

Informácie pre prijatých uchádzačov o štúdium

Prečo študovať na FVS

Bakalárske študijné programy:
Podmienky prijímacieho konania na štúdium akreditovaných študijných programov bakalárskeho stupňa štúdia pre akademický rok 2020/2021 - úplné znenie

 • verejná správa
 • európska verejná správa
 • informačné systémy vo verejnej správe

Magisterské študijné programy:
Podmienky prijímacieho  konania na štúdium akreditovaných študijných programov magisterského stupňa štúdia pre akademický rok 2020/2021 - úplné znenie

 • verejná správa
 • európska verejná správa

Doktorandský študijný program: 
Podmienky prijímacieho  konania na štúdium akreditovaného študijného programu doktorandského stupňa štúdia pre akademický rok 2020/2021 - úplné znenie 

 • verejná politika a verejná správa

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - program a fotogaléria

Prijímacie konanie

Uchádzači so špecifickými potrebami

 • Rozhodnutie rektora č. 19/2018 o minimálnych štandardoch podpory poskytovanej študentom a uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
 • Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami na FVS:
  Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.
  Popradská 66, 040 11 Košice
  tel: 055/2345142
  e-mail: zuzana.hrabovska1@upjs.sk

  Viac informácií nájdete na stránke Univerzitného poradenského centra

Študentský život

 

Posledná aktualizácia: 19.09.2019