UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Popradská 66
P.O. BOX C-2
04132 Košice 1 

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11
e-mail: sekrfvs@upjs.sk
 

Ako sa k nám dostanete ...

 

Informácie pre záujemcov o štúdium

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  1. 3. 2019

Podmienky prijímacieho konania na štúdium akreditovaných študijných programov bakalárskeho stupňa štúdia pre akademický rok 2019/2020 - úplné znenie NOVÉ!

Podmienky prijímacieho  konania na štúdium akreditovaných študijných programov magisterského stupňa štúdia pre akademický rok 2019/2020 - úplné znenie NOVÉ!

Podmienky prijímacieho  konania na štúdium akreditovaného študijného programu doktorandského stupňa štúdia pre akademický rok 2019/2020 - úplné znenie NOVÉ!

Prečo študovať na FVS

Ponuka študijných programov

Bakalárske študijné programy:

Magisterské študijné programy:

Doktorandský študijný program:

 

Prijímacie konanie

Uchádzači so špecifickými potrebami

 • Rozhodnutie rektora č. 19/2018 o minimálnych štandardoch podpory poskytovanej študentom a uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
 • Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami na FVS:
  doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
  Popradská 66, 041 32 Košice
  tel: 055/2345132, fax: 055/7883665
  e-mail: gabriela.kravcakova@upjs.sk

  Viac informácií nájdete na stránke Univerzitného poradenského centra

Študentský život

 

Posledná aktualizácia: 25.02.2019