UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
AIS2


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 788 36 11, +421 55 234 5111
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182,
+421 55 234 5105
e-mail:
fvs-vzdelavanie@upjs.sk

 

 

 

 

Informácie pre záujemcov o štúdium v akademickom roku 2023/2024

Bakalárske študijné programy:

Magisterské študijné programy:

Doktorandský študijný program:

 • verejná správa (denná a externá forma štúdia)

 

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA


Postup pri podávaní elektronickej prihlášky
 

   Študentský parlament Fakulty verejnej správy
   Možnosti ubytovania a stravovania
   Spolupráca s praxou
   Možnosti štúdia v zahraničí
   Kde nás nájdete


Uchádzači so špecifickými potrebami

 • Rozhodnutie rektora č. 19/2018 o minimálnych štandardoch podpory poskytovanej študentom a uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
 • Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami na FVS:
  Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.
  Popradská 66, 040 11 Košice
  tel: 055/2345142
  e-mail: zuzana.hrabovska1@upjs.sk

  Viac informácií nájdete na stránke Univerzitného poradenského centra

 

 

 

. .
Posledná aktualizácia: 24.11.2022