Prejsť na obsah

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

1minút, 18sekúnd

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove odborníkov v študijných programoch „Verejná správa“, „Európska verejná správa“ a „Informačné systémy vo verejnej správe“. Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, absolvent získava spôsobilosť orientovať sa v problematike verejnej politiky a verejnej správy. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedeckovýskumná činnosť týkajúca sa teórie verejnej správy, teórie verejnej politiky, politológie, sociálnej politiky, medzinárodnej politiky a ekonomiky, etiky, filozofie a dejín verejnej správy.

Vedúca Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy:
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Miestnosť: 316, 3. poschodie
tel.: +421 55 234 5152
e-mail: silvia.rucinska@upjs.sk

Administratívna asistentka katedry:
Janka ŠIMČÁKOVÁ
miestnosť č. 412, 4. poschodie
tel.: 055 234 5102
e-mail: kvptvs.fvs@upjs.sk

MenoMiestnosťTelefónne číslo (VOIP)Konzultačné hodiny (LS 2022/23)
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka318, 3. posch.+421 55 234 5152
doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.314, 3. posch.+421 55 234 5149Utorok 13:30 – 14,30 
doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD.,MPA312, 3. posch.+421 55 234 5148Štvrtok 9:35 – 11:20
doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.309, 3. posch.+421 55 234 5147Utorok 10:30 – 12:15
Mgr. Veronika Džatková, PhD.313, 3. posch.+421 55 234 5151Štvrtok 11:30 – 13:00
PhDr. Miroslav Fečko, PhD.320, 3. posch.+421 55 234 5154Streda 9:00 – 10:30
PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.311, 3. posch.+421 55 234 5133Štvrtok 8:00 – 9:30
Mgr. Katarína Miňová, PhD. 424, 3. posch.+421 55 234 5161Pondelok 13:30 – 15:00
Ing. Kristína Guzyová, PhD.313, 3. posch.+421 55 234 5151Utorok 11:30 – 13:00
Mgr. Jozef Andrejčák, PhD.315, 3. posch.+421 55 234 5145Štvrtok 12:30 – 14:00
Interní doktorandi:
Ing. Michaela Lukačínová307, 3. posch.+421 55 234 5113Utorok 11:45 – 13:15
Mgr. Bohdan Mikhnevych
Mgr. Kristína Andrašková426, 4. posch.+421 55 234 5143

Študuj na UPJŠ