Prejsť na obsah

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

1minút, 13sekúnd

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove odborníkov v študijných programoch verejná správa, európska verejná správa a informačné systémy vo verejnej správe. Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, absolvent získava spôsobilosť orientovať sa v problematike verejnej politiky a verejnej správy. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedeckovýskumná činnosť týkajúca sa teórie verejnej správy, teórie verejnej politiky, politológie, sociálnej politiky, medzinárodnej politiky a ekonomiky, etiky, filozofie a dejín verejnej správy.

Vedúca katedry:
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka
Miestnosť: 316, 3. poschodie
tel.: +421 55 234 5152

Administratívna asistentka katedry:
Janka ŠIMČÁKOVÁ
Miestnosť č. 412, 4. poschodie
tel.: 055 234 5102
e-mail: kvptvs.fvs@upjs.sk

MenoMiestnosťTelefónne číslo (VOIP)Konzultačné hodiny (ZS 2023/2024)
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka318, 3. posch.+421 55 234 5152online (MS Teams)
doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.309, 3. posch.+421 55 234 5147Streda 12:15 – 13:30
doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD.,MPA312, 3. posch.+421 55 234 5148Štvrtok 07:25 – 08:55
doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.314, 3. posch.+421 55 234 5149Utorok 11:00 – 13:00 
Mgr. Jozef Andrejčák, PhD.315, 3. posch.+421 55 234 5145Streda 08:30 – 11:00
Mgr. Veronika Džatková, PhD.313, 3. posch.+421 55 234 5151Pondelok 10:45 – 11:30
Pondelok 13:15 – 14:00
PhDr. Miroslav Fečko, PhD.320, 3. posch.+421 55 234 5154Streda 9:00 – 10:30
Ing. Kristína Guzyová, PhD.313, 3. posch.+421 55 234 5151Pondelok 11:30 – 13:00
Mgr. Katarína Miňová, PhD. 424, 4. posch.+421 55 234 5161Piatok 12:30 – 14:00
PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.311, 3. posch.+421 55 234 5133Utorok 09:50 – 11:20
Interní doktorandi:
Ing. Michaela Lukačínová307, 3. posch.+421 55 234 5113Utorok 11:45 – 13:15
Ing. Michaela Mláka Kakašová

Študuj na UPJŠ