Prejsť na obsah

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

1minút, 19sekúnd

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove odborníkov v študijných programoch verejná správa, európska verejná správa a informačné systémy vo verejnej správe. Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, absolvent získava spôsobilosť orientovať sa v problematike verejnej politiky a verejnej správy. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedeckovýskumná činnosť týkajúca sa teórie verejnej správy, teórie verejnej politiky, politológie, sociálnej politiky, medzinárodnej politiky a ekonomiky, etiky, filozofie a dejín verejnej správy.

Vedúca katedry:
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka
Miestnosť: 316, 3. poschodie
tel.: +421 55 234 5152

Administratívna asistentka katedry:
Janka ŠIMČÁKOVÁ
Miestnosť č. 412, 4. poschodie
tel.: 055 234 5102
e-mail: kvptvs.fvs@upjs.sk

MenoMiestnosťTelefónne číslo (VOIP)Konzultačné hodiny (LS 2023/2024)
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka318, 3. posch.+421 55 234 5152Pondelok 10:00 – 11:30 hod.
(online cez MS Teams)
doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.309, 3. posch.+421 55 234 5147Streda 10:30 – 12:00 hod.
doc. Ing. PhDr. Stanislav Konečný, PhD.,MPA312, 3. posch.+421 55 234 5148Utorok 13:40 – 14:25 hod.
Štvrtok 15:50 – 16:40 hod.
doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.314, 3. posch.+421 55 234 5149Utorok 13:00 – 14:30 hod.
Mgr. Jozef Andrejčák, PhD.315, 3. posch.+421 55 234 5145Streda 08:30 – 11:00 hod.
Mgr. Veronika Džatková, PhD.313, 3. posch.+421 55 234 5151Utorok 11:45 – 12:30 hod.
Streda 12:30 – 13:15 hod.
PhDr. Miroslav Fečko, PhD.320, 3. posch.+421 55 234 5154Streda 09:00 – 10:30 hod.
Ing. Kristína Guzyová, PhD.313, 3. posch.+421 55 234 5151Pondelok 11:30 – 13:00 hod.
Mgr. Katarína Miňová, PhD. 424, 4. posch.+421 55 234 5161Utorok 10:00 – 10:45 hod.
Utorok 15:15 – 16:00 hod.
PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.311, 3. posch.+421 55 234 5133Utorok 11:30 – 13:00 hod.
Interní doktorandi:
Ing. Michaela Lukačínová307, 3. posch.+421 55 234 5113Utorok 11:45 – 13:15 hod.
Ing. Michaela Mláka Kakašová

Študuj na UPJŠ