Prejsť na obsah

Katedra verejnoprávnych disciplín

1minút, 23sekúnd

Katedra sa podieľa na vzdelávaní odborníkov v študijných programoch verejná správa a európska verejná správa. Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, získava absolvent spôsobilosť dobre sa orientovať v práve, v právnych normách. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť najmä v oblasti ústavného práva, správneho práva, daňového práva, trestného práva, pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, európskeho práva.

Vedúca katedry:
doc. JUDr. Vladimíra ŽOFČINOVÁ, PhD.
tel.: +421 55 234 5125
e-mail: vladimira.zofcinova@upjs.sk

Administratívna asistentka katedry:
Janka ŠIMČÁKOVÁ
miestnosť č. 412, 4. poschodie
tel.: +421 55 234 5102

e-mail: kvpd.fvs@upjs.sk

MenoMiestnosťTelefónne číslo (VOIP)Konzultačné hodiny (LS 2022/23)
prof. Dr. Ivan Halász, Ph.D.415, 4. posch.+421 55 234 5127
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.415, 4. posch.+421 55 234 5127e-mail
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.217, 2. posch.+421 55 234 5123Utorok 10:00 – 11:30
doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.410, 4. posch.+421 55 234 5122Streda 08:30 – 10:00
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.410, 4. posch.+421 55 234 5122Pondelok 09:05 – 09:50
Pondelok 11:10 – 11:55
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.413, 4. posch.+421 55 234 5125Streda 08:00 – 09:30
JUDr. Róbert Gyuri, PhD.414, 4. posch.+421 55 234 5126Utorok 09:30 – 09:50; 11:20 – 11:40
Streda 14:10 – 14:25; 16:00 – 16:15
Štvrtok 09:30 – 09:50
JUDr. Martina Kantorová, PhD.414, 4. posch.+421 55 234 5126Pondelok 13:15 – 14:00
Štvrtok 09:30 – 10:15
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.411, 4. posch.+421 55 234 5124
Mgr. Viktória Kráľová, PhD.411, 4. posch.+421 55 234 5124Streda 12:00 – 13:30
PhDr. Jana Volochová, PhD.419, 4. posch.+421 55 234 5135Streda 11:00 – 12:30
Interní doktorandi:
 Mgr. Lukáš Ivančík  308, 3. posch.+421 55 234 5146Pondelok 11:00 – 12:30
 Mgr. Andrea Košíková  426, 4. posch.+421 55 234 5143Utorok 09:00 – 10:30
 Mgr. Patrik Fajak  426, 4. posch.+421 55 234 5143Utorok 08:00 – 09:30
 Mgr. Viktória Ferková  426, 4. posch.+421 55 234 5143Utorok 11:40 – 13:10
 Mgr. Frederika Fogašová  426, 4. posch.+421 55 234 5143Pondelok 08:00 – 09:30

Študuj na UPJŠ