Prejsť na obsah

Katedra verejnoprávnych disciplín

1minút, 17sekúnd

Katedra sa podieľa na vzdelávaní odborníkov v študijných programoch verejná správa, európska verejná správa a informačné systémy vo verejnej správe. Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, získava absolvent spôsobilosť dobre sa orientovať v práve, v právnych normách. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť najmä v oblasti ústavného práva, správneho práva, daňového práva, trestného práva, pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, európskeho práva.

Administratívna asistentka katedry:
Janka ŠIMČÁKOVÁ
Miestnosť č. 412, 4. poschodie
tel.: +421 55 234 5102

e-mail: kvpd.fvs@upjs.sk

MenoMiestnosťTelefónne číslo (VOIP)Konzultačné hodiny (LS 2023/2024)
prof. Dr. Ivan Halász, Ph.D.415, 4. posch.+421 55 234 5127Pondelok 11:00 – 11.40
Pondelok 15:00 – 15:40
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.217, 2. posch.+421 55 234 5123Štvrtok 10:30 – 12:00
doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.410, 4. posch.+421 55 234 5122Utorok 11:50 – 12:35
Utorok 14:35 – 15:20
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.410, 4. posch.+421 55 234 5122Pondelok 09:40 – 11:10
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.413, 4. posch.+421 55 234 5125Streda 08:00 – 09:30
PhDr. Peter Derevjaník, PhD.409, 4. posch.+421 55 234 5121Pondelok 12:15 – 13:00
Štvrtok 13:30 – 14:15
JUDr. Róbert Gyuri, PhD.414, 4. posch.+421 55 234 5126Pondelok 10:35 – 11:40
Utorok 10:20 – 10:45
JUDr. Martina Kantorová, PhD.317, 3. posch.+421 55 234 5109Streda 13:00 – 14:30
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.411, 4. posch.+421 55 234 5124Štvrtok 11:40 – 12:25
Piatok 11:20 – 12:15
Mgr. Viktória Adamov Kráľová, PhD.411, 4. posch.+421 55 234 5124Utorok 11:40 – 13:10
PhDr. Jana Volochová, PhD.419, 4. posch.+421 55 234 5135Pondelok 09:00 – 10:30
Interní doktorandi:
 Mgr. Patrik Fajak  303, 3. posch.+421 55 234 5115Utorok 09:15 – 10:45
 Mgr. Viktória Ferková  426, 4. posch.+421 55 234 5143Utorok 11:40 – 13:10
 Mgr. Frederika Fogašová  426, 4. posch.+421 55 234 5143Pondelok 08:00 – 09:30

Študuj na UPJŠ