Prejsť na obsah

Katedra verejnoprávnych disciplín

1minút, 15sekúnd

Katedra sa podieľa na vzdelávaní odborníkov v študijných programoch verejná správa, európska verejná správa a informačné systémy vo verejnej správe. Štruktúrou a obsahom predmetov, ktoré katedra ponúka, získava absolvent spôsobilosť dobre sa orientovať v práve, v právnych normách. Hlavným zameraním aktivít katedry je vzdelávacia a vedecko-výskumná činnosť najmä v oblasti ústavného práva, správneho práva, daňového práva, trestného práva, pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, európskeho práva.

Administratívna asistentka katedry:
Janka ŠIMČÁKOVÁ
Miestnosť č. 412, 4. poschodie
tel.: +421 55 234 5102

e-mail: kvpd.fvs@upjs.sk

MenoMiestnosťTelefónne číslo (VOIP)Konzultačné hodiny (ZS 2023/2024)
prof. Dr. Ivan Halász, Ph.D.415, 4. posch.+421 55 234 5127Pondelok 10:55 – 11:40
Pondelok 15:00 – 15:45
doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.217, 2. posch.+421 55 234 5123Streda 10:45 – 12:15
doc. JUDr. Peter Molitoris, PhD.410, 4. posch.+421 55 234 5122Utorok 13:30 – 14:15
Piatok 12:45 – 13:30
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.410, 4. posch.+421 55 234 5122Pondelok 07:55 – 08:55
Pondelok 10:15 – 10:45
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.413, 4. posch.+421 55 234 5125Pondelok 08:00 – 09:30
JUDr. Róbert Gyuri, PhD.414, 4. posch.+421 55 234 5126Streda 12:55 – 13:30
Štvrtok 08:00 – 08:55
JUDr. Martina Kantorová, PhD.317, 3. posch.+421 55 234 5109Pondelok 11:40 – 12:25
Štvrtok 11:40 – 12:25
Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.411, 4. posch.+421 55 234 5124Pondelok 09:00 – 10:30
Mgr. Viktória Adamov Kráľová, PhD.411, 4. posch.+421 55 234 5124Štvrtok 11:40 – 13:10
PhDr. Jana Volochová, PhD.419, 4. posch.+421 55 234 5135Utorok 13:15 – 14:00
Streda 12:20 – 13:05
Interní doktorandi:
 Mgr. Patrik Fajak  303, 3. posch.+421 55 234 5115Pondelok 10:00 – 11:30
 Mgr. Viktória Ferková  426, 4. posch.+421 55 234 5143Utorok 11:40 – 13:10
 Mgr. Frederika Fogašová  426, 4. posch.+421 55 234 5143Pondelok 08:00 – 09:30

Študuj na UPJŠ