Prejsť na obsah

Rigorózne konanie

0minút, 27sekúnd

Prihláška na rigorózne konanie
Témy rigoróznych prác 2021/2022
Harmonogram rigoróznych skúšok
Pokyn dekana č. 7/2018 ku konaniu rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce na UPJŠ v Košiciach, Fakulte verejnej správy (platný do 31. 8. 2019)
Pokyn dekana č. 4/2019 ku konaniu rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce na UPJŠ v Košiciach, Fakulte verejnej správy
Dodatok č. 1 k Pokynu dekana č. 4/2019 ku konaniu rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce na UPJŠ v Košiciach, Fakulte verejnej správy


Študuj na UPJŠ