Prejsť na obsah

Rigorózne konanie

0minút, 18sekúnd

Pokyn dekana č. 4/2019 ku konaniu rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce na UPJŠ v Košiciach, Fakulte verejnej správy
Dodatok č. 1 k Pokynu dekana č. 4/2019 ku konaniu rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce na UPJŠ v Košiciach, Fakulte verejnej správy


Študuj na UPJŠ