Prejsť na obsah

Referát pre zahraničné vzťahy a rozvoj

0minút, 10sekúnd

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

tel.: +421 55 234 5154
e-mail: miroslav.fecko@upjs.sk

Ing. Jana Chmelová
referentka pre zahraničné vzťahy a rozvoj

e-mail: jana.chmelova@upjs.sk
tel.: +421 55 234 5116


Študuj na UPJŠ