Prejsť na obsah

Akademický senát

0minút, 28sekúnd

Zoznam členov Akademického senátu UPJŠ v Košiciach, Fakulty verejnej správy

Predsedníčka

PhDr. Eliška Zásadová, PhD.

tel.: +421 55 234 5131
e-mail: fvs-as@upjs.sk


Podpredseda
Miroslava Šulíková

Tajomníčka
Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

Zamestnanecká časť:
JUDr. Róbert Gyuri, PhD.
doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.
PhDr. Darina Koreňová, PhD.
PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.

Študentská časť
Michaela Fedičová
Mgr. Vitalii Horovenko
Bc. Richard Vejo


Študuj na UPJŠ