Prejsť na obsah

Akademický senát

0minút, 30sekúnd

Zoznam členov Akademického senátu UPJŠ v Košiciach, Fakulty verejnej správy

Predsedníčka

PhDr. Eliška Zásadová, PhD.

tel.: +421 55 234 5131
e-mail: fvs-as@upjs.sk


Podpredseda
Miroslava Šulíková

Tajomníčka
Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

Zamestnanecká časť:
Mgr. Veronika Džatková, PhD.
JUDr. Róbert Gyuri, PhD.
doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.
PhDr. Darina Koreňová, PhD.
PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.

Študentská časť
Michaela Fedičová
Mgr. Vitalii Horovenko
Bc. Richard Vejo


Študuj na UPJŠ