Prejsť na obsah

Akademický senát

0minút, 27sekúnd

Zoznam členov Akademického senátu FVS UPJŠ v Košiciach

Predsedníčka

PhDr. Eliška Župová, PhD.

tel.: +421 55 234 5131
e-mail: fvs-as@upjs.sk


Podpredseda
Miroslava Šulíková

Tajomníčka
Ing. Lenka Pčolinská, PhD.

Zamestnanecká časť:
JUDr. Róbert Gyuri, PhD.
doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.
JUDr. Martina Kantorová, PhD.
PhDr. Darina Koreňová, PhD.
PhDr. Ondrej Mitaľ, PhD.

Študentská časť
Michaela Fedičová
Mgr. Vitalii Horovenko
Bc. Richard Vejo

Rokovací poriadok AS FVS UPJŠ v Košiciach

Dodatok č. 1

Volebný poriadok AS FVS UPJŠ v Košiciach

Dodatok č. 1

Dodatok č. 2


Študuj na UPJŠ