Prejsť na obsah

Edičná rada

0minút, 27sekúnd

Zoznam členov Edičnej rady FVS UPJŠ v Košiciach

Predsedníčka:
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. – prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

Členovia:
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. – vedúca Katedry ekonomiky a riadenia verejnej správy
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD. – vedúca Katedry sociálnych štúdií
doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., univerzitná profesorka – vedúca Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy
doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. – vedúca Katedry verejnoprávnych disciplín


Študuj na UPJŠ