Prejsť na obsah

Vedenie fakulty

0minút, 27sekúnd

Dekan

Prodekani

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

JUDr. Martina Kantorová, PhD.
tel: +421 55 234 5109
e-mail: martina.kantorova@upjs.sk

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
tel: +421 55 234 5154
e-mail: miroslav.fecko@upjs.sk

Prodekanka pre kvalitu vysokoškolského štúdia a rozvoj

Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.
tel: +421 55 234 5142, +421 915 992 374
e-mail: zuzana.hrabovska1@upjs.sk

Tajomníčka fakulty

Ing. Katarína Krokosová
tel: +421 55 234 5101
e-mail: katarina.krokosova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ