Prejsť na obsah

Vedenie fakulty

0minút, 27sekúnd

Dekan

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.

tel: +421 55 234 5123
e-mail: michal.jesenko@upjs.sk

Prodekani

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.
tel: +421 55 234 5142, +421 915 992 374
e-mail: zuzana.hrabovska1@upjs.sk

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
tel: +421 55 234 5136
e-mail: viktoria.bobakova@upjs.sk

Prodekan pre zahraničné vzťahy a rozvoj

PhDr. Miroslav Fečko, PhD.
tel: +421 55 234 5154
e-mail: miroslav.fecko@upjs.sk

Tajomníčka fakulty

Ing. Katarína Krokosová
tel: +421 55 234 5101
e-mail: katarina.krokosova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ