Prejsť na obsah

Aktuality

Blahoželanie dekana k Medzinárodnému dňu žien

Milé kolegyne, milé študentky,  dovoľte mi, aby som Vám v dnešný Medzinárodný deň žien vyjadril uznanie a vďaku za Vašu prácu, za to, ako svojou energiou, tvorivosťou a odbornosťou prispievate ku každodennému životu našej fakulty, a zároveň Vám poprial pevné zdravie, osobnú pohodu a spokojnosť a veľa životného elánu vo Vašom osobnom aj pracovnom živote.   Michal Jesenkodekan 
8. marca 2023

Oznámenie o voľbách do AS UPJŠ v Košiciach – Spoločný volebný obvod

AKADEMICKEJ OBCI UPJŠ V KOŠICIACH Akademický senát UPJŠ v súlade so Zákonom o vysokých školách, Štatútom UPJŠ a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v platnom znení a na základe uznesenia č.  293 zo dňa 15. decembra 2022 vyhlásil voľby do Akademického senátu UPJŠ na funkčné obdobie 2023 – 2027. Voľby do Akademického senátu UPJŠ … Čítať ďalej
8. februára 2023

Oznámenie o voľbách do AS UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2023 – 2027

Akademický senát UPJŠ v Košiciach v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, Štatútom UPJŠ v Košiciach a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach v platnom znení a na základe uznesenia č. 293 zo dňa 15. decembra 2022 vyhlásil voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach na … Čítať ďalej
6. februára 2023

Študuj na UPJŠ