UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Výsledky prijímacieho konania

- uchádzačov o bakalárske štúdium  - akademický rok 2019/2020

- uchádzačov o magisterské štúdium - akademický rok 2019/2020

Pozvánka na JUNIÁLES

Podujatie pre zamestnancov UPJŠ v Košiciach sa uskutoční 14. 6. 2019 od 11.00 v areáli Botanickej záhrady. 

Budem PhD.

Predĺžili sme možnosť prihlasovania sa doktorandský študijný program do konca mája.