Prejsť na obsah

Aktuality

Promócie absolventov

Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom študijného programu verejná správa a študijného programu európska verejná správa o udelení akademického titulu „magister“ sa uskutoční dňa 27. júna 2023 o 10,30 hod. v Aule Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Tr. SNP 1. Slávnostný priebeh promočného aktu podporíte účasťou na jeho nácviku, ktorý sa bude konať 27. … Čítať ďalej
16. júna 2023

Oznam o prerušení výučby

dňa 20. apríla 2023 v čase od 12,30 hod. do 15,00 hod. za účelom umožnenia účasti študentov a zamestnancov UPJŠ v Košiciach na verejnom vypočutí kandidátov na rektora UPJŠ
19. apríla 2023

Inaugurácia dekana a prodekanov Fakulty verejnej správy

V stredu, 5. apríla 2023 vymenoval rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., nové vedenie Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 v zasadacej miestnosti na Fakulte verejnej správy. Slávnostného inauguračného aktu sa zúčastnili členovia Akademického senátu Fakulty verejnej správy a ďalší pozvaní hostia. Rektor UPJŠ, prof. RNDr. … Čítať ďalej
11. apríla 2023

Študuj na UPJŠ