UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Fakulta verejnej správy

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Dekanské voľno - oznam

19.11. 2018 pre študentov v 1. roku bakalárskeho štúdia v dennej forme pri príležitosti slávnostnej imatrikulácie