Prejsť na obsah

Kontakty

0minút, 32sekúnd

Adresa sídla fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Popradská 66
040 11 Košice

Poštová adresa fakulty:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
P.O.Box C-2
041 32 Košice

Dekanát:
Telefón: +421 55 234 5100
e-mail: sekrfvs@upjs.sk

Študijný referát:
Telefón: +421 55 234 5181, +421 55 234 5182,
+421 55 234 5105
e-mail: fvs-vzdelavanie@upjs.sk

Adresy pre oficiálnu korešpondenciu s fakultou nájdete na stránkach
Orgány fakulty a Dekanát.

Telefonické kontakty.

Identifikačné a fakturačné údaje
IČO: 00397768
IČ DPH: SK2021157050
DIČ: 2021157050

Elektronická schránka UPJŠ
Číslo elektronickej schránky pre zasielanie korešpondencie prostredníctvom
Ústredného portálu verejnej správy je E0005755501.


Študuj na UPJŠ