Prejsť na obsah

Prianie k MDŽ

0minút, 24sekúnd

Milé kolegyne, milé študentky,
dovoľte mi, aby som Vám k dnešnému Medzinárodnému dňu žien v mene Vašich kolegov a študentov poprial pevné zdravie, veľa životnej energie a tvorivých síl na každodenné zvládanie všetkého náročného, čo pracovný aj osobný život prináša, ale tiež na uskutočňovanie Vašich jedinečných túžob a snov.

Michal Jesenko
Dekan FVS UPJŠ v Košiciach