Prejsť na obsah

Dnes sme na DOD privítali nádejných uchádzačov o štúdium na UPJŠ FVS

1minút, 0sekúnd

Dnes sme na pôde Fakulty verejnej správy privítali záujemcov o štúdium, pre ktorých sme pripravili informácie o štúdiu na fakulte a o tom, ako môžu spolu s nami – poznatkami a zručnosťami, ktoré štúdiom získajú – zmeniť svoju budúcnosť. Mnohí z nich prišli preto, lebo o fakulte počuli od svojich známych, niektorých sme zaujali už na celouniverzitnom Dni otvorených dverí v októbri minulého roka, viacerí poznali našich študentov a informácie o fakulte získali od nich. Záujemcovia prichádzali zo stredných škôl z Košického kraja a Prešovského kraja, z gymnázií i stredných odborných škôl. Radi sme odpovedali na množstvo otázok týkajúcich sa našich študijných programov aj uplatnenia našich absolventov v praxi.

Tešíme sa záujmu o štúdium na Fakulte verejnej správy, pretože veríme, že spolu s našimi študentmi a absolventmi  vytvárame lepšiu budúcnosť v spravovaní vecí verejných nielen na Slovensku, ale aj v Európe.


Študuj na UPJŠ