Prejsť na obsah

O nás

0minút, 48sekúnd

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ (ďalej len CCVaPP) sa zriaďuje na báze doterajšieho úspešného pôsobenia Centra celoživotného vzdelávania a Centra podpory projektov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a integrácie vybraných aktivít fakúlt. Poslaním CCVaPP je predovšetkým napĺňať ciele univerzity pri poskytovaní ďalších foriem celoživotného vzdelávania, pri rozvíjaní interdisciplinarity študijných programov na všetkých stupňoch vzdelávania i v aktivitách celoživotného vzdelávania, pri inovácii foriem vzdelávania a v poskytovaní služieb verejnosti.  v oblasti vzdelávania. Je zároveň pracoviskom pre poskytovanie komplexnej podpory v oblasti projektových a podnikateľských aktivít univerzity a jej súčastí. 

CCVaPP sa vnútorne člení na organizačné útvary:

  • oddelenie vzdelávania,
  • oddelenie podpory projektov,
  • ekonomicko-technický úsek.

Študuj na UPJŠ