Prejsť na obsah

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

1minút, 25sekúnd

Špecializačné vzdelávacie programy

Digitálna transformácia vzdelávania a školy
Rozsah: 50 hodín. Uvedeným vzdelávaním absolvent získa spôsobilosť na výkon špecializovanej činnosti v kariérovej pozícií: školský digitálny koordinátor (§ 36 ods. 1 písm. o)). Doba platnosti do 17. 1. 2028.

Kvalifikačné vzdelávanie

Rozširujúce štúdium na Prírodovedeckej fakulte a Filozofickej fakulte

Inovačné vzdelávacie programy

Aktuálne neposkytujeme.

Aktualizačné vzdelávacie programy

V nadväznosti na poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 v rámci profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako poskytovateľ inovačného vzdelávanie v oblasti digitalizácie ponúka pre základné a stredné školy aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 20 hodín zamerané na rozvoj digitálnych zručností v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a vo väzbe na európsky rámec rozvoja digitálnych kompetencií – DigComp 2.2

ponuka tém aktualizačného vzdelávania

Zoznamy absolventov vzdelávania


Študuj na UPJŠ