Prejsť na obsah

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

2minút, 11sekúnd

Špecializačné vzdelávacie programy

Digitálna transformácia vzdelávania a školy (program vzdelávania)
Rozsah: 50 hodín. Vzdelávanie v rámci udržateľnosti výstupov národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je určené pre školských digitálnych koordinátorov a vedúcich pedagogických zamestnancov.

Kvalifikačné vzdelávanie

Rozširujúce štúdium na Prírodovedeckej fakulte a Filozofickej fakulte

Inovačné vzdelávacie programy

Digitálna transformácia vzdelávania a školy (program vzdelávania)
Rozsah: 50 hodín. Vzdelávanie v rámci udržateľnosti výstupov národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je určené pre školských digitálnych koordinátorov a vedúcich pedagogických zamestnancov.

Vývoj STEAM aplikácií ako súčasť informatického vzdelávania (program vzdelávania)
Rozsah: 50 hodín. Základná orientácia v problematike STEAM vzdelávania. Praktické využitie vývojových a programovacích prostredí MIT App Inventor, Microsoft Makecode BBC micro:bit, Scratch a prostredí využívajúcich umelú inteligenciu. Vývoj STEAM aplikácií so zameraním na riešenie problémov z praxe prostredníctvom Design Thinking procesu. Vzdelávanie v rámci udržateľnosti výstupov národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Aktualizačné vzdelávacie programy

V nadväznosti na poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 v rámci profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako poskytovateľ inovačného vzdelávanie v oblasti digitalizácie ponúka pre základné a stredné školy aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 20 hodín zamerané na rozvoj digitálnych zručností v súlade s § 57 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a vo väzbe na európsky rámec rozvoja digitálnych kompetencií – DigComp 2.2

ponuka tém aktualizačného vzdelávania

Zoznamy absolventov vzdelávania


Študuj na UPJŠ