Prejsť na obsah

Dostupné platformy

5minút, 30sekúnd

Cieľom zoznamu zosumarizovať dostupné nástroje určené pre učiteľov a uľahčiť dištančné vzdelávanie študentov a vzdelávanie pomocov elektronických nástrojov. Nižšie uvedené nástroje a portály slúžia pre inšpiráciu, pri plánovaní dištančnej formy výučby. Zoznam obsahuje aj nástroje určené pre žiakov základných a stredných škôl.

Systémy riadenia digitálneho vzdelávania (learning management system)

 • Blackboard – zdroje a nástroje na prechod a poskytovanie kvalitného vyučovania a učenia sa on-line.
 • CenturyTech – mikro-lekcie, ktoré riešia medzery vo vedomostiach, sú výzvami pre učiacich sa študentov a podporujú dlhodobé uchovávanie pamäte.
 • ClassDojo – spája učiteľov so študentmi a rodičmi pri budovaní komunít v triede
 • Edmodo – nástroje a zdroje na správu tried a diaľkové zapojenie študentov.
 • EkStep – otvorená vzdelávacia platforma so súborom učebných zdrojov na podporu gramotnosti a počítania.
 • Google Classroom – pomáha triedam pripojiť sa a komunikovať na diaľku
 • Moodle – otvorená vzdelávacia platforma na UPJŠ cez lms.upjs.sk
 • Schoology – nástroje na podporu výučby, učenia, klasifikácie, spolupráce a hodnotenia.
 • Seesaw – umožňuje vytváranie portfólií digitálneho vzdelávania založených na spolupráci a zdieľaní zdrojov na učenie sa.
 • Skooler – nástroje na premenu softvéru balíka Microsoft Office na vzdelávaciu platformu.

Systémy pre mobilné telefóny

 • Cell-Ed – vzdelávacia platforma zameraná na učiacich sa, zameraná na zručnosti.
 • Eneza Education – učebné materiály pre telefóny.so základnými funkciami.
 • Funz – mobilná vzdelávacia služba, ktorá podporuje výučbu a kurzy pre veľké skupiny.
 • KaiOS – softvér, ktorý poskytuje funkcie „smart“ telefónov lacným mobilným telefónom a pomáha otvárať portály vzdelávacím príležitostiam.
 • Ustad Mobile – prístup a zdieľanie vzdelávacieho obsahu off-line

Systémy s posilnenými funkciami offline (bez pripojenia)

 • Can’t wait to Learn – herná technológia na poskytovanie kvalitného vzdelávania deťom (vrátane detí v konfliktných kontextoch).
 • Kolibri – aplikácia na výučbu na podporu univerzálneho vzdelávania.
 • Rumie – vzdelávacie nástroje a obsah umožňujúci celoživotné vzdelávanie pre nedostatočne podporované komunity.
 • Ustad Mobile – prístup a zdieľanie vzdelávacieho obsahu offline.

Platformy pre masívne otvorené online kurzy  (MOOC)

 • Alison – on-line kurzy od odborníkov.
 • Coursera – on-line kurzy, ktoré učia inštruktori z uznávaných univerzít a spoločností.
 • EdX – on-line kurzy od popredných vzdelávacích inštitúcií.
 • University of the People – on-line univerzita s otvoreným prístupom k vysokoškolskému vzdelávaniu.
 • Future Learn – kurzy online, ktoré pomáhajú učiacim sa vzdelávať sa, budovať profesionálne zručnosti a spojiť sa s odborníkmi.
 • Canvas – celoživotné vzdelávanie a profesionálny rozvoj pedagógov.

Samostatne riadený obsah učenia sa

 • Byju’s – vzdelávacia aplikácia s veľkými úložiskami vzdelávacieho obsahu prispôsobeného pre rôzne stupne a úrovne vzdelávania..
 • Discovery Education – voľné vzdelávacie zdroje a lekcie o vírusoch a ohniskách pre rôzne stupne.
 • Khan Academy – voľné on-line kurzy a lekcie.
 • KitKit School – vzdelávací set pre tablety s komplexným učebným plánom od raného detstva cez počiatočné základné úrovne.
 • LabXchange – digitálny vzdelávací obsah na online platforme, ktorá umožňuje získať vzdelávacie a výskumné skúsenosti.
 • Mindspark – adaptívny online doučovací systém, ktorý pomáha študentom precvičovať a učiť sa matematiku.
 • OneCourse – aplikácia zameraná na deti, ktorá poskytuje výučbu čítania, písania a počítania.
 • Quizlet – vzdelávacie karty a hry na podporu výučby viacerých predmetov.
 • YouTube – obrovské úložisko vzdelávacích videí a vzdelávacích kanálov.

Mobilné aplikácie na čítanie

 • Global Digital Library – digitálne príbehy a ďalšie materiály na čítanie dostupné z mobilných telefónov alebo počítačov.
 • StoryWeaver – digitálny archív viacjazyčných príbehov pre deti.
 • Worldreader – digitálne knihy a príbehy prístupné z mobilných zariadení a funkcie na podporu výučby čítania.

Platformy pre spoluprácu, ktoré podporujú komunikáciu cez video

 • Dingtalk – komunikačná platforma, ktorá podporuje videokonferencie, správu úloh a kalendárov, sledovanie dochádzky a rýchle správy.
 • Lark – sada na spoluprácu vzájomne prepojených nástrojov vrátane chatu, kalendára, tvorby a online úložiska.
 • Hangouts Meet – videohovory integrované s ostatnými nástrojmi spoločnosti Google pre balík G-Suite.
 • Google Meet – videokonferenčný nástroj pre registrovaných používateľov od Google.
 • Teams – funkcie na rozhovor, stretávanie sa, volanie a spoluprácu integrované so softvérom Microsoft Office.
 • Skype – videohovory a audiohovory s funkciami rozhovoru a spolupráce.
 • Zoom – platforma pre videokonferencie a audiokonferencie, spoluprácu, chat a webové semináre.
 • Jitsi – vidokonferenčná platforma podporovaná v lms.upjs.sk

Nástroje na vytváranie digitálneho obsahu vzdelávania

 • Thinglink – nástroje na vytváranie interaktívnych obrázkov, videí a iných multimediálnych zdrojov.
 • Buncee – podporuje vytváranie a zdieľanie vizuálnych zobrazení obsahu vzdelávania vrátane lekcií, správ, spravodajcov a prezentácií bohatých na médiá.
 • EdPuzzle – softvér na tvorbu videonahrávok.
 • Kaltura – nástroje na správu a tvorbu videa s integračnými možnosťami pre rôzne systémy riadenia vzdelávania.
 • Nearpod – softvér na vytváranie lekcií s informačnými a interaktívnymi hodnotiacimi aktivitami
 • Pear Deck – podpora návrhu pútavého obsahu s rôznymi integračnými funkciami

Východiskový zdroj: https://epale.ec.europa.eu/ doplnený pracovníkmi CCVaPP o ďalšie nástroje.


Študuj na UPJŠ