Prejsť na obsah

Informácie o štúdiu

2minút, 59sekúnd

Vzdelávanie je jednou z najvýznamnejších aktivít v živote každého jednotlivca. V seniorskom veku je vzdelávanie skôr vecou osobného záujmu a dostupných prostriedkov. Edukatívne aktivity v tejto etape majú niekoľko funkcií. Edukácia neznamená len získavanie nových poznatkov, ale aj získavanie nových kontaktov, nadväzovanie nových priateľstiev, pocit uspokojenia a sebarealizácie, podporuje zvýšenie aktivity mozgu a pamäti. Jedným zo spôsobov aktívneho vyplnenia časti tejto etapy života je aj štúdium na univerzitách tretieho veku. Tieto formy  vzdelávania  sú súčasťou celoživotného vzdelávania a dávajú seniorom možnosť sebarealizácie, ale aj novej životnej náplne po odchode z aktívneho pracovného života.

Dĺžka a spôsob štúdia:

Štúdium na U3V trvá tri roky a je rozdelené na semestre. Semester tvorí spravidla spolu 21 vyučovacích hodín rozdelených do siedmich, resp. šiestich sústredení formou prednášok a konzultácii, ako aj praktických cvičení a exkurzií, ak učebný plán neurčí inak.

Vzdelávanie začína prvým všeobecným ročníkom, ktorý zahŕňa prednášky zo všetkých ponúkaných študijných programov, počas ktorého si môžu študenti UTV spraviť prehľad, oboznámiť sa s ponúkanými študijnými programami a ľahšie si tak vybrať svoje zameranie na ďalšie dva roky. Zároveň sa študenti ľahšie adaptujú na systém výučby.

Začiatok akademického roka na U3V bude v súlade s harmonogramom akademického roka UPJŠ, prvá prednáška sa uskutoční v polovici septembra. Výučba bude spravidla prebiehať každý druhý týždeň, v piatok v čase od 9:00 do 11:30, prípadne podľa rozsahu témy v danom týždni. O prípadných zmenách budú účastníci vopred informovaní.

Podmienky prijatia:

 • vek od 50 rokov,
 • ukončená stredná škola s maturitou,
 • zaplatenie poplatku za štúdium,
 • v prípade zhoršenia epidemickej situácie budú stanovené podmienky prijatia podľa aktuálne platných nariadení.

Poplatok za štúdium (platobné informácie):

 • 50 € / akademický rok – dôchodcovia, invalidní dôchodcovia, ZŤP, nezamestnaní,
 • 70 € / akademický rok – zamestnaní,
 • súčasní a bývalí zamestnanci UPJŠ – zľava 5€.

Termíny:

 • zápis do 1. ročníka: utorok 6. 9. 2022 v čase 9:00 – 11:00, aula RE0A6, areál Šrobárova 2, Košice,
 • zápis do 2. ročníka: utorok 6. 9. 2022 v čase 13:00 – 14:30, aula RE0A6, areál Šrobárova 2, Košice,
 • zápis do 3. a 4. ročníka: utorok 6. 9. 2022 v čase 14:30 – 16:00, aula RE0A6, areál Šrobárova 2, Košice,
 • začiatok výučby v 1. ročníku: piatok 9. 9. 2022 o 9:00,
 • začiatok výučby v 2. ročníku: piatok 16. 9. 2022 o 9:00,
  • začiatok výučby v 2. ročníku Rastliny v životnom prostredí: streda 14. 9. 2022 o 9:00,
  • začiatok výučby v 2. ročníku Medicína: streda 7. 9. 2022 o 9:00  (spojené prvé 3 prednášky),
 • začiatok výučby v 3. ročníku: piatok 9. 9. 2022 o 9:00,
  • začiatok výučby v 3. ročníku Rastliny v životnom prostredí: štvrtok 8. 9. 2022 o 9:00 (spojené prvé 3 prednášky),
  • začiatok výučby v 3. ročníku Medicína: štvrtok 8. 9. 2022 o 9:00  (spojené prvé 3 prednášky),
 • začiatok výučby v 4. ročníku Rastliny v životnom prostredí: piatok 23. 9. 2022 o 10:00.

Zmena termínov vyhradená.


Študuj na UPJŠ