Prejsť na obsah

Celoživotné vzdelávanie občanov

0minút, 56sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v zmysle ust. § 4 a v nadväznosti na ust. § 5 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, organizuje vzdelávanie v participácii s Behaviorálnym a experimentálnym ekonomickým tímom Ministerstva Zdravotníctva s názvom Príprava poradenských pracovníkov vysokých škôl na realizáciu programu rovesníckej opory „Buddy program“ (program vzdelávania), ako súčasť celoživotného vzdelávania občanov.

  • Rozsah: 15 hodín. Forma: prezenčná. Cieľová skupina: poradenskí pracovníci vysokých škôl na SR.
  • Podmienky: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, poradenský pracovník na VŠ v SR
  • Prihlasovanie na vzdelávanie v školskom roku 2023/2024 je možné prostredníctvom linku: https://www.beet.sk/skolenie-k-buddy-systemu/
  • Viac informácií o projekte Buddy systému nájdete na stránke: https://www.beet.sk/dusevne-zdravie/


Študuj na UPJŠ