Prejsť na obsah

Vnútorný vedecký grantový systém UPJŠ v Košiciach

3minút, 21sekúnd

Poslaním Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „VVGS“) je podporovať a stimulovať koncentráciu výskumného potenciálu tvorivých pracovníkov a doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) pracujúcich v rôznych oblastiach výskumu a vzdelávania, vytvárať podmienky pre spontánne prepájanie výskumných tém s cieľom úspešnejšieho uchádzania sa o projekty z externého prostredia (APVV, Horizont 2020 a iné programy EU), umožniť efektívnejšie využívanie vyspelej infraštruktúry a vytvoriť súťaživé a stimulačné prostredie pre doktorandov a postdoktorandov UPJŠ.

Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov (VUaVP35)
Aktuálne výzvy | História výziev

Projekty cielene orientovaného výskumu (PCOV) určené pre všetkých tvorivých zamestnancov
Aktuálne výzvy | História výziev

Projekty na podporu začlenenia výskumníkov do výskumu (PPZVV) určená pre všetkých tvorivých zamestnancov
Aktuálne výzvy | História výziev

Inštitucionálna podpora e-learningu (IPEL) určená pre všetkých tvorivých zamestnancov
Aktuálne výzvy | História výziev

Early stage granty pre doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia
Aktuálne výzvy | História výziev

Early stage granty pre začínajúcich výskumníkov
Aktuálne výzvy | História výziev

SAS-UPJS ERC Visiting Fellowship Grants
Aktuálna výzva | Informácie Application form for applicants from UPJS | Invitation letter structure | Project outline

Komisia pre VVGS UPJŠ

funkciameno a priezviskofunkčné obdobie
predsedadoc. JUDr. Alena Krunková, PhD.1.5.2023 – 30.4.2027
členMgr. Jozef Benka, PhD.1.10.2023 – 30.4.2027
člendoc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.12.2.2024 – 30.4.2027
člendoc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.3.11.2023 – 30.4.2027
člendoc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.1.5.2023 – 30.4.2027
člendoc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.1.5.2023 – 30.4.2027
člendoc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.1.5.2023 – 30.4.2027
člen bez hlasovacieho právaprof. MVDr. Monika Halánová, PhD.1.5.2023 – 30.4.2027
člen bez hlasovacieho právaprof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.1.10.2023 – 30.4.2027
čestný členprof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.3.11.2023 – 30.4.2027
tajomníčkaIng. Nicol Hendrichovská1.5.2023 – 30.4.2027

Pracovná skupina v rámci Komisie pre VVGS pre hodnotenie vzdelávacích projektov

funkciameno a priezviskofunkčné obdobie
predseda, člen bez hlasovacieho právaJUDr. Ľudmila Elbert, PhD., univer. doc.20.10.2023 – 19.10.2027
členPhDr. Miroslav Fečko, PhD.20.10.2023 – 19.10.2027
člendoc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.20.10.2023 – 19.10.2027
člendoc. RNDr. Marián Kireš, PhD.20.10.2023 – 19.10.2027
člendoc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.20.10.2023 – 19.10.2027
člendoc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.20.10.2023 – 19.10.2027
člendoc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.20.10.2023 – 19.10.2027
tajomníčkaIng. Nicol Hendrichovská20.10.2023 – 19.10.2027

Interdisciplinárne výskumné projekty pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov

Projekty cielene orientovaného výskumu

Projekty na podporu začlenenia výskumníkov do výskumu

Inštitucionálna podpora e-learningu

Inštitucionálna podpora projektov H2020

Early stage granty pre doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia

Early stage granty pre začínajúcich výskumníkov

SAS-UPJS ERC Visiting Fellowship Grants

SAS-UPJS ERC Visiting Fellowship Grants – všeobecná informácia

Európska výskumná rada (ERC) spustila v roku 2016 iniciatívu pod názvom „Fellowships to Visit ERC Grantee“. Jej cieľom je podpora účasti a zvýšenie úspešnosti výskumníkov z tých krajín EÚ, ktoré majú výrazne nižšie zastúpenie vo výzvach ERC. ERC odporučil národným a/alebo regionálnym orgánom a organizáciám vytvoriť programy, ktoré podporia pobyty potenciálnych uchádzačov o granty ERC u riešiteľov ERC … Čítať ďalej

Výzva na podávanie projektov na roky 2022/2023

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v y h l a s u j e výzvu na podávanie projektov na roky 2022/2023 v súvislosti s Rozhodnutím rektora č. 25/2021 zo dňa 13.12.2021, ktorým sa vydáva štatút Vnútorného vedeckého grantového systémuUniverzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach(VVGS) v štyroch programoch Ďalšie informácie nájdete v Rozhodnutí rektora č. … Čítať ďalej


Študuj na UPJŠ