UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Pre učiteľov a žiakov ZŠ a SŠ a pre odborných zamestnancov

Aktivity určené pre učiteľov a žiakov ZŠ a SŠ, ktoré realizujeme v spolupráci s fakultami UPJŠ, majú dlhodobo svoje pevné miesto v portfóliu CCVaPP.
Pre cieľovú skupinu pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ a pre odborných zamestnancov sú určené vzdelávacie programy pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Zároveň je univerzita oprávnená vykonávať prvú a druhú atestáciu pedagogických zamestnancov v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pre cieľovú skupinu žiakov ZŠ a SŠ sú určené rôzne vzdelávacie a popularizačné aktivity v rámci mimoškolskej činnosti – prednášky, stretnutia s významnými absolventmi, letné tábory, krúžky,..

Ďalšie informácie nájdete aj na Portáli pre učiteľov a žiakov ZŠ a SŠ.

Posledná aktualizácia: 28.01.2020