Prejsť na obsah

Pre pedagogických a odborných zamestnancov a žiakov ZŠ a SŠ

1minút, 10sekúnd

Vzdelávacie aktivity určené pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl, ktoré realizujeme v spolupráci s fakultami UPJŠ, majú dlhodobo svoje pevné miesto v portfóliu CCVaPP. Pre cieľovú skupinu pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ a SŠ sú určené vzdelávacie programy v rámci nasledujúcich vzdelávaní:

Zároveň je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zaradená medzi atestačné organizácie (ev. číslo 2/2020-AT) a je oprávnená vykonávať prvú a druhú atestáciu pedagogických zamestnancov v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v cieľových skupinách:

  • Prírodovedecká fakulta: učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy
  • Filozofická fakulta: školský špeciálny pedagóg, psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg

Pre cieľovú skupinu žiakov ZŠ a SŠ sú určené rôzne vzdelávacie a popularizačné aktivity v rámci mimoškolskej činnosti – prednášky, stretnutia s významnými absolventmi, letné tábory, krúžky,..


Študuj na UPJŠ