Prejsť na obsah

Kontakty

1minút, 41sekúnd

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
riaditeľ CCVaPP
dusan.sveda @ upjs.sk
VoIP: 1290

tel.: +421 55 234 1290, +421 55 234 1279

Oddelenie vzdelávania

Ing. Henrieta Bajusová, PhD.
vedúca
henrieta.bajusova @ upjs.sk
VOIP: 1280

tel. +421 55 234 1280

Oddelenie podpory projektov

Ing. Silvia Medová
vedúca
silvia.medova @ upjs.sk
VOIP: 1279

tel. +421 55 234 1279

Ekonomicko-technický úsek

Ing. Eva Kováčová
vedúca
eva.kovacova @ upjs.sk
VOIP: 1278

tel. +421 55 234 1278

Kancelária ICDL UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
2. poschodie, kancelária č. 334

IČO: 00397768

E-mail: ecdl @ upjs.sk
Tel. +421 55 234 1267

manažér ICDL UPJŠ: Mgr. Eva Ružičková

Kancelária U3V UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
2. poschodie, kancelária č. 300

IČO: 00397768

E-mail: u3v @ upjs.sk
Tel. +421 55 234 1289

manažér U3V UPJŠ: Ing. Michaela Kačalová
Tel. +421 918 412 601

Regionálne centrum podpory učiteľov

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
2. poschodie, kancelária č. 334

IČO: 00397768

E-mail: rcpu @ upjs.sk
Tel. +421 55 234 1299

riaditeľka RCPU Košice I. – IV.: Mgr. Veronika Ondová
Tel. +421 903 757 525

Národné centrum digitálnej transformácie vzdelávania

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
2. poschodie, kancelária č. 334

IČO: 00397768

E-mail: ncdtv @ upjs.sk
Tel. +421 55 234 1299

manažér NCDTV za UPJŠ: Ing. Henrieta Bajusová, PhD.
Tel. +421 948 892 758

Kancelária Horizon Office

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
1. poschodie, kancelária č. 130

IČO: 00397768

E-mail: simona.rindosova @ upjs.sk
Tel. +421 55 234 1275

manažérka za UPJŠ: RNDr. Simona Rindošová

Kancelária EDIH Cassovium

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
1. poschodie, kancelária č. 130

IČO: 00397768

E-mail: frantisek.lenart @ upjs.sk
Tel. +421 55 234 1296

manažér EDIH za UPJŠ: Ing. František Lenárt

viac informácií o aktivitách EDIH Cassovium


Študuj na UPJŠ