Prejsť na obsah

Kontakty

0minút, 9sekúnd

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
riaditeľ CCVaPP
dusan.sveda @ upjs.sk
VoIP: 1290

tel.: +421 55 2341290


Študuj na UPJŠ