Prejsť na obsah

Služby

0minút, 30sekúnd

Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov v zmysle svojho poslania poskytuje a zabezpečuje aj nasledujúce služby:

  • prenájom školiacich miestností (viď http://www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/sluzby/prenajom/),
  • komplexné administratívne zabezpečenie vzdelávacích aktivít cez vlastné portálové riešenie,
  • poradenské a konzultačné služby najmä v oblasti prípravy a následnej implementácie projektov hlavne v oblasti vzdelávania, ale aj v oblasti výskumu a vývoja (viď vybrané referencie http://www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/referencie/),
  • príprava a/alebo spracovanie dotazníkov pre respondentov.

Študuj na UPJŠ