Prejsť na obsah

OP Technická pomoc

0minút, 20sekúnd

Operačný program Technická pomoc je programovým dokumentom Slovenskej republiky na programové obdobie 2014–2020 pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, publicity, vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov, kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a ochrany finančných záujmov EÚ. Zdroj: https://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-pomoc-na-obdobie-2014-2020/

História výziev


Študuj na UPJŠ