Prejsť na obsah

Univerzita tretieho veku

0minút, 27sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v zmysle ust. § 4 a v nadväznosti na ust. § 5 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, organizuje v participácii s fakultami a univerzitnými pracoviskami vzdelávanie formou Univerzity tretieho veku, ako súčasť celoživotného vzdelávania občanov. 


Študuj na UPJŠ