Prejsť na obsah

Kontakt U3V

0minút, 11sekúnd

Univerzita tretieho veku (U3V)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 2. poschodie, kancelária č. 314
041 80  Košice

tel.: +421 55 234 1289, e-mail: u3v@upjs.sk

manažér U3V:
Ing. Michaela Kačalová
+421 918 412 601
michaela.kacalova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ